Više

  Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  9.  sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 12.06.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 09,20 sati

   

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  8. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnik  je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja gore navedenog  Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime ispunjenja ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama
  2. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2015.godine
  3. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2015.godine
  4. Zahtjev za davanje suglasnosti za angažiranje Joze Pranjić po osnovu ugovora o djelu za svibanj 2015.godine

   

   

  D  o p u n  a   d n e v n o g    r e d a

  1.Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

  2.Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske

   

   

  Dnevni red i dopuna dnevnog reda   jednoglasno  su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

   

   

  Z A K LJ U Č C I

   

  -ad.1.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti

  -ad.2.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu  na ime ispunjenja ugovorenih obveza prema visokoškolskim ustanovama

  -ad.3.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2015.godine

   

  -ad.4.-

  Donosi se Zaključak:

  1. Prihvaća se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2015.godine

   

  -ad.5.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  za angažiranje Joze Pranjić po osnovu ugovora o djelu za svibanj 2015.godine

   

  -ad.6.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

   

  -ad.7.-

  Donosi se Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

   

  -ad.8.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske

   

   

  Sjednica je završena u 10,00 sati

   

   

   

   

  Broj:01-02-298-2/15

  Orašje, 12.06.2015.g.

   

   

   

   

   

  TAJNIK VLADE                                                     PREDSJEDNIK VLADE

          ___________________                                            _____________________

                                                                                            Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti