Javna rasprava na Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske

Najčitanije

Sukladno Zaključku Skupštine Županije Posavske koji se odnosi na obvezu provođenja Javne rasprave na Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske, Županijska uprava civilne zaštite će u suradnji sa općinskim službama civilne zaštite održati Javnu raspravu na Nacrt zakona o zaštiti požara i vatrogastvu Županije Posavske.

Javna rasprava će se održati prema sljedećem rasporedu:
24.08.2017.godine u 12,00 sati , zgrada stare vijećnice Odžak
25.08.2017.godine u 11,00 sati , dvorana za sjednice općinskog vijeća Orašje (za općine Orašje i Domaljevac-Šamac)

Sve primjedbe i sugestije mogu se dostaviti na e-mail civilna.zastita.orasje@tel.net.ba ili na fax 031-714-535 najkasnije do 16.09.2017.godine

Nacrt zakona o zaštiti požara i vatrogastvu Županije Posavske

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti