Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Osnovna škola Stjepana Radića
Oštra Luka – Bok
Broj: 522/15.
Bok, 02.12.2015.

Temeljem članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08,7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora od 20.11.2015., Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića Oštra Luka – Bok u Boku, r a s p i s u j e:

N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta

I. – Učitelj glazbene kulture – 8 sati tjedno………………………………jedan izvršitelj

II. Kandidat se prima do konca školske 2015/16. tj. do 31.08.2016.

III. Uz prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:

životopis,
diplomu o stručnoj i pedagoškoj spremi,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o državljanstvu,
kopiju CIPS-ove iskaznice i
uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka.

IV. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na službenim internet stranicama Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Škole na koju se javni natječaj odnosi.

V. Prijave na Natječaj dostaviti na adresu:

OŠ Stjepana Radića Oštra Luka – Bok u Boku
Filipovići – 55, 76277 Bok

VI. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Školskog odbora

Đuro Delić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti