Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Osnovna škola Stjepana Radića
  Oštra Luka – Bok
  Broj: 522/15.
  Bok, 02.12.2015.

  Temeljem članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08,7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora od 20.11.2015., Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića Oštra Luka – Bok u Boku, r a s p i s u j e:

  N A T J E Č A J
  za popunu radnih mjesta

  I. – Učitelj glazbene kulture – 8 sati tjedno………………………………jedan izvršitelj

  II. Kandidat se prima do konca školske 2015/16. tj. do 31.08.2016.

  III. Uz prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:

  životopis,
  diplomu o stručnoj i pedagoškoj spremi,
  izvod iz matične knjige rođenih,
  uvjerenje o državljanstvu,
  kopiju CIPS-ove iskaznice i
  uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka.

  IV. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na službenim internet stranicama Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Škole na koju se javni natječaj odnosi.

  V. Prijave na Natječaj dostaviti na adresu:

  OŠ Stjepana Radića Oštra Luka – Bok u Boku
  Filipovići – 55, 76277 Bok

  VI. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Školskog odbora

  Đuro Delić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti