Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  Srednja škola Pere Zečevića Odžak
  Povjerenstvo Srednje škole Pere Zečevića Odžak

  Temeljem članka 76. stavak 2. Zakona o srednjem školstvu («Narodne Novine Županije Posavske» broj:3/04, 4/04 i 3/08, 8/08 , 4/11, 7/12 i 10/13), članka 52. Statuta Srednje škole Pere Zečevića i članka 6. stavak 4. Pravilnika o radnim odnosima Srednje škole Pere Zečevića Odžak i Odluke Povjerenstva, broj:538/15 od 16.12.2015.godine, Povjerenstvo Srednje škole Pere Zečevića Odžak raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  za popunu upražnjenih radnih mjesta u Srednjoj školi Pere Zečevića Odžak u Odžaku
  NA ODREĐENO VRIJEME DO 31.08.2016.god.

  1. prof. tjelesne i zdravstvene kulture – pola radnog vremena 1 izvršitelj
  2. nastav. predmeta zdravstvene struke,
  dr. medicine – puno radno vrijeme 1 izvršitelj
  3. nastav. prakt.nastave zdravstvene struke dipl.med.sestra
  puno radno vrijeme 1 izvršitelj
  Za nastavnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i uvjete prema članku 72., 73. i 75. Zakonu o srednjem školstvu i Pravilniku o stručnoj spremi nastavnika u srednjoj školi.
  Uz prijavu potrebni dokumenti:
  (originali ili ovjerene kopije)
  – životopis
  – diploma o završenom obrazovanju
  – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za poziciju br.1)
  – uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka
  – uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove iskaznice
  Sva zaprimljena dokumentacija ostaje u personalnom dosjeu škole
  Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti nastavnika
  Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Vlade Županije Posavske.
  Sve tražene dokumente dostaviti putem pošte, preporučeno, na adresu

  Srednja škola Pere Zečevića Odžak
  Džemala Bijedića 13
  76290 Odžak
  s naznakom ne otvarati za „natječaj“

  Predsjednik Povjerenstva:
  Afrodita Jeličić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti