Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
Srednja škola Pere Zečevića Odžak
Povjerenstvo Srednje škole Pere Zečevića Odžak

Temeljem članka 76. stavak 2. Zakona o srednjem školstvu («Narodne Novine Županije Posavske» broj:3/04, 4/04 i 3/08, 8/08 , 4/11, 7/12 i 10/13), članka 52. Statuta Srednje škole Pere Zečevića i članka 6. stavak 4. Pravilnika o radnim odnosima Srednje škole Pere Zečevića Odžak i Odluke Povjerenstva, broj:538/15 od 16.12.2015.godine, Povjerenstvo Srednje škole Pere Zečevića Odžak raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Srednjoj školi Pere Zečevića Odžak u Odžaku
NA ODREĐENO VRIJEME DO 31.08.2016.god.

1. prof. tjelesne i zdravstvene kulture – pola radnog vremena 1 izvršitelj
2. nastav. predmeta zdravstvene struke,
dr. medicine – puno radno vrijeme 1 izvršitelj
3. nastav. prakt.nastave zdravstvene struke dipl.med.sestra
puno radno vrijeme 1 izvršitelj
Za nastavnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i uvjete prema članku 72., 73. i 75. Zakonu o srednjem školstvu i Pravilniku o stručnoj spremi nastavnika u srednjoj školi.
Uz prijavu potrebni dokumenti:
(originali ili ovjerene kopije)
– životopis
– diploma o završenom obrazovanju
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za poziciju br.1)
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove iskaznice
Sva zaprimljena dokumentacija ostaje u personalnom dosjeu škole
Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti nastavnika
Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Vlade Županije Posavske.
Sve tražene dokumente dostaviti putem pošte, preporučeno, na adresu

Srednja škola Pere Zečevića Odžak
Džemala Bijedića 13
76290 Odžak
s naznakom ne otvarati za „natječaj“

Predsjednik Povjerenstva:
Afrodita Jeličić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti