Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Na temelju članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine Županije Posavske broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj: 427/15 od 30.09.2015. godine, Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića, Oštra Luka – Bok    r a s p i s u j e

   

  N A T J E Č A J

  za popunu upražnjenih radnih mjesta

   I.

  1. spremačica – puno radno vrijeme…………………. 1 izvršitelj

  2. domar – puno radno vrijeme …………………. 1 izvršitelj

   

  II.

  Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do 31.08.2016. godine.

   

  III.

  Uz prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od 6 mjeseci)
  • presliku CIPS-ove osobne iskaznice

   

  IV.

  Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

  V.

  Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči ove škole.

   VI. 

  Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

   

  Osnovna škola Stjepana Radića, Oštra Luka – Bok

  Filipovići 55

  76277  Bok

  sa naznakom: „Za natječaj“ – ne otvarati

   

  VII.

  Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

  Bok, 05.10.2015.                                                Predsjednik Školskog odbora

  Đuro Delić

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti