Više

  Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2016./2017. godini

  Najčitanije

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak
  Povjerenstvo Škole
  Broj:  02 – 828/16
  Odžak,  7.11.2016. godine

  Temeljem članka 81. Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 3/04, 4/04, 8/08 i 7/12 ), članka 47. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Odžak, Odluke o popuni upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2016./2017. godini, broj: 02-753-1/16 od dana 29.9.2016. godine, te Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme od strane Vlade Županije Posavske, broj: 01-02-527/16 od dana 27.10.2016. godine, Povjerenstvo Osnovne škole Vladimira Nazora Odžak  r a s p i s u j e

  Javni natječaj za  popunu  upražnjenih  radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj                     2016./2017. godini

   

  1. NA ODREĐENO VRIJEME

  A ) Na određeno vrijeme  do   31.8.2017. godine

  1 .Profesor hrvatskog  jezika – 1 (jedan)  izvršitelj  na puno radno vrijeme

  B ) Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljskog dopusta a najduže do    31.8.2017. godine

  1. Profesor njemačkog jezika – 1 (jedan) izvršitelj  na puno radno vrijeme

  C ) Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

  1. /prof./ dipl. učitelj razredne nastave – 1 (jedan ) izvršitelj na puno radno vrijeme

  D ) Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja a najduže do 31.8.2017. godine

  1. Spremač/ica  na ½  ( jedna polovina ) radnog vremena

  Na radna mjesta, za sve pozicije mogu biti  izabrane osobe koje pored općih uvjeta propisanih Zakonom ispunjavaju  i uvjete koji su utvrđeni  Zakonom o Osnovnom školstvu Županije Posavske  ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 3/04, 4/04, 8/08 i 7/12 ), Pravilnikom o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u Osnovnoj školi ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 5/99 ), Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje Županije Posavske ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 1/06 i 9/09), te Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama.

  Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je dostaviti sljedeću obveznu dokumentaciju ( originale ili ovjerene preslike ne starije od  6 mjeseci):

  • kraći životopis (biografija) sa osnovnim kontakt informacijama (adresa,telefon, e-mail adresa),
  • dokaz o stručnoj spremi – Diploma/Uvjerenje o završenom obrazovanju i Rješenje o nostrifikaciji Diplome/ Uvjerenja o završenom obrazovanju ukoliko fakultet nije završen u BiH
  • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
  • Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku CIPS-ove iskaznice,
  • Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka,
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, obvezno uz prijavu na poziciju I.A)1, I B)1 i I.C)1
  • Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu

  Uz prijavu na Javni natječaj i obveznu dokumentaciju za sve pozicije potrebno je dostaviti i sljedeću dodatnu dokumentaciju ( originale ili ovjerene preslike):

  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, u ustanovama obrazovanja, te o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja,
  • Uvjerenje/potvrda iz evidencije Službe za zapošljavanje nakon stjecanja stručne spreme i profila koji se traži na natječaju,
  • Rješenje o stjecanju posebnog stručnog zvanja,
  • Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
  • Uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studiranja.

  Lista kandidata koji budu ispunjavali uvjete Javnog  natječaja s terminima za obavljanje intervjua bit će objavljena na oglasnoj ploči škole kao i na web stranici škole: www.osvno.com

  Prijave kandidata koji nisu dostavili dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

  Javni natječaj ostaje otvoren osam  (8) dana od dana objavljivanja na stranicama Vlade Županije Posavske.

  Prijave sa  traženim dokumentima, poslati   preporučenom  poštom na adresu,  sa naznakom:

         Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak – Povjerenstvo, Ulica  nova  bb, 76290 Odžak –

  „Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u   školskoj 2016./2017. godini,    –  NE OTVARATI.

  Nepotpune  i  nepravodobne  prijave  neće  se uzeti  u  razmatranje.

  Prijave  sa  dostavljenom dokumentacijom, po provedbi  natječajne procedure, kandidatima neće biti vraćene.

  Predsjednica Povjerenstva

  Žaklina  Pirkl Ivanković, profesor

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti