Više

  Javni oglas o javnom uvidu i javnim raspravama na Nacrt Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019.-2039.

  Najčitanije

  Ovim javnim oglasom, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja izvješćuje zainteresiranu javnost, pučanstvo, pravne i fizičke osobe, javna tijela uprave, javna poduzeća, javne ustanove i sve ostale subjekte, da se otvara javni uvid sa javnim raspravama na Nacrt Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019. – 2039. godina.

  Javnu uvid sa javnim raspravama službeno počinje 05.01.2022. godine i trajat će 90 dana.
  U navedenom periodu, svi zainteresirani imaju pravo uvida u Nacrt Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019. – 2039. godina.

  Nacrt Plana će biti izložen na javni uvid u terminu 05.01.2022. godine do 06.04.2022. godine svakog radnog dana od 9°º sati do 15º° sati na sljedećim lokacijama:
  a) u općini Orašje, mjesto izlaganja Šalter sala općinske uprave Orašje,
  b) u općini Odžak, mjesto izlaganja Centar za kulturu i
  c) u općini Domaljevac -Šamac, mjesto izlaganja Šalter sala općinske uprave Domaljevac -Šamac

  Na lokaciji izloženog Nacrta Plana, na sve tri lokacije, biti će dostupna Knjiga sa numeriranim stranicama, u koju će se moći upisati očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Plana, zaključno sa 06.04.2022. godine.

  Zainteresirana javnost može u navedenom terminu dobiti pojašnjenja predloženih planskih rješenja izravno od strane Nosioca pripreme, Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja, u sjedištima svojih ureda u Odžaku i Orašju, u Zgradama Vlade Županije Posavske, izravnim odgovorom, kao i upućivanjem pitanja Nosiocu izrade Plana „IG“ Institutu za građevinarstvo Banja Luka.

  Očitovanja, primjedbe, prijedlozi, mišljenja, kao i eventualna pitanja vezana za Nacrt Plana mogu se dostavljati Nosiocu pripreme za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida i javne rasprave, zaključno do 06. 04.2022.godine i to:

  – putem pošte, dopisom na adresu: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSOTRNOG UREĐENJA , ZGRADA VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE, 76 290 ODŽAK sa naznakom: NACRT PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE POSAVSKE
  – putem službenog e-maila gospodarstvo@zp.gov.ba.

  Na dopisima, kao i na svim e-mail dopisima, moraju biti čitko navedeni ime i prezime/ naziv podnositelja, te točna adresa stanovanja sa uredno potpisanim imenom i prezimenom, a u pravnoj osobi ovjereni pečatom, te moraju biti podneseni do zadanog roka.

  Svi dopisi sa primjedbama, mišljenjima, sugestijama i očitovanjima će se čitati na javnim prezentacijama i raspravama i ulaze u zapisnik o javnom uvidu i javnim raspravama, te će činiti sastavni dio dokumentacije o izradi Prostornog plana.
  Nečitki i nepotpisani dopisi neće se uzimati u razmatranje.

  Nacrt Plana je također postavljen i moći će se preuzeti na službenim stranicama Vlade Županije Posavske.

  Javne rasprave sa prezentacijom Nacrta plana će se održati u svim općinama prema sljedećem rasporedu:

  1. ODŽAK 25.01.2022. ( utorak) u 11º° sati u Centru za kulturu,

  2. ORAŠJE 15.02.2022. ( utorak) u 11º° sati Sali za održavanje sjednica Općinskog vijeća

  3. DOMALJEVAC – ŠAMAC 22.02.2022. ( utorak) u 11º° sati u prostorijama HKC.

  Poziva se zainteresirana javnost da sudjeluje u javnoj raspravi, kako bi svojim prijedlozima doprinijeli donošenju što kvalitetnijeg Prostornog plana Županije Posavske.

  Prostorni plan

  Grafike

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti