Više

  Javni oglas

  Najčitanije

  Na temelju točke II. Odluke Vlade Županije Posavske o odobravanju prodaje stalnih sredstava broj. 01-02-388/15 od 07.08.2015. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava Vlade Županije Posavske imenovano Rješenjem  broj: 01-02-391/15 od 07.08.2015. godine objavljuje

  JAVNI OGLAS

  o  prodaji stalnih sredstava neposrednom pogodbom

   

  I

   

  Oglašava se prodaja slijedećih stalnih sredstava:

   

  1. Golf III, tip Limuzina

  Godina proizvodnje: 1996.

  Broj šasije: WVWZZZ1HZVP109584

  Snaga/zapremina motora: 55 kW benzin

  Stanje: neispravno

  Pređena kilometraža: 400.000 km

  Registarska oznaka: registrirano do 02/2016

  Početna cijena: 1.000 KM

   

   

  1. Volkswagen Golf III

  Godina proizvodnje: 1996.

  Broj šasije: 3VW1931HLTM315415

  Snaga/zapremina motora: 66 kW benzin

  Stanje: neispravno

  Pređena kilometraža: 255.148 km

  Registarska oznaka: neregistrirano

  Početna cijena: 1.400 KM

   

   

  II

   

  Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije nadmetanja uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene stalnog sredstva iz točke I.  za koje se nadmeću na blagajni  Vlade Županije Posavske.

   

   

  III

   

   

  Javna prodaja neposrednom pogodbom provodi se putem podnošenja pismenih ponuda.   Nakon predaje ponuda svih ponuditelja, pristupa se otvaranju ponuda posebno za svako vozilo. Ako jedan učesnik daje ponudu za obadva vozila dužan je za svako vozilo dostaviti posebnu ponudu. Ponuda ispod početne cijene neće se uzeti u razmatranje. Kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

  IV

   

  Javno nadmetanje obavit će se  30.09.2015. godine u prostorijama Vlade Županije Posavske, na adresi Jug I bb u Orašju  s početkom u 11,00 sati.

   

  V

   

  Vozilo će biti prodano u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

   

  VI

   

  Vozila se mogu pogledati  svakog radnog dana  u vremenu od 11,oo do 15,00 sati na parkingu Vlade Županije Posavske.

  VII

   

  Obveze kupca:

  Kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.

  Troškove prijenose vlasništva, transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

  Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena jamčevina mu se neće vratiti, a Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava Vlade Županije Posavske zadržava  pravo dodijeliti ugovor prvom slijedećem ponuđaču.

   

   

  VIII

  Ovaj oglas će biti objavljen na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, te na  oglasnoj ploči zgrade Vlade Županije Posavske u Orašju i Odžaku.

   

   

   

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  ŽUPANIJA POSAVSKA

  VLADA

  Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava

  Broj:  01-02-391-8/15

  Orašje, 23.09.2015. godine

   

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Marina Baotić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti