Više

  Javni poziv

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Na temelju članka 2. Odluke Vlade Županije Posavske o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji «Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana» broj: 01-02-357/16 od 22.07.2016.godine, Vlada Županije Posavske objavljuje

  J A V N I P O Z I V

  za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana

  I

  Predmet ovog Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu („Narodne novine Županije Posavske“, broj:9/15) sa pozicije „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“.

  II

  Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja građana koje su upisane u registar udruga Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Posavske ili u registar udruga Federalnog ministarstva pravde a djeluju na području Županije Posavske.

  III

  Udruga može kandidirati samo jedan projekt.

  IV

  Ukupna visina sredstava koja se dodjeljuju ovim Javnim pozivom iznosi 66.500,00 KM.

  V

  Kriteriji za dodjelu sredstava su:

  1. Organizacijski status udruge (registrirane kod Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Posavske odnosno upisane u registar udruga Federalnog ministarstva pravde a djeluju na području Županije Posavske),
  2. Broj članova udruge,
  3. Kvaliteta dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju.

  VI

  Razmatranje prijava obavit će Povjerenstvo koje je imenovala Vlade Županije Posavske. Konačnu Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Vlada Županije Posavske.

  VII

  Korisnici financijskih sredstava dužni su Vladi Županije Posavske dostaviti izvješće o namjenskom utrošku sredstava do konca siječnja 2017. godine.

  VIII

  Prijava mora sadržavati:
  1) popunjen prijavni obrazac,
  2) rješenje o registraciji udruge (ovjerena kopija),
  3) opis projekta za koji se traži financiranje/sufinanciranje.

  IX

  Prijavni obrazac nalazi se na internetskoj stranici www.zupanijaposavska.ba i isti se može dobiti u zgradi Vlade Županije Posavske – soba broj 12. Kontakt osoba je Kata Prgić, tel./fax. 031/713-290.

  X

  Prijava na javni poziv, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, računajući od 03.08.2016.godine, kao dana objeve ovog javnog poziva na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  XI

  Prijavu u zatvorenom omotu dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:
  Vlada Županije Posavske
  Obilaznica, Jug I bb
  76270 Orašje
  uz napomenu: „Prijava na javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“.
  Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće biti razmatrani.

  Predsjednik Vlade
  Marijan Klaić,mag.ing.aedif.

  ovdje možete preuzeti prijavni obrazac

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti