Javni poziv

Najčitanije

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj: 03- 05-276/16
Odžak, 11.10.2016. godine

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske, temeljem članka 126. a u svezi sa člankom 92. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine F BiH”, broj: 02/98, 48/99) i člankom 43. stavak (2) točka 1) i stavak (4) Zakona o udrugama i fondacijama u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 45/02), po službenoj dužnosti pokreće upravni postupak izdavanja rješenja o prestanku rada i brisanju neaktivnih udruga iz Registra udruga Ministarstva putem:

JAVNOG POZIVA

Pozivaju se odgovorne osobe za zastupanje i predstavljanje udruga, nevladinih organizacija i humanitarnih udruga i organizacija (u daljnjem tekstu: udruga), koje su registrirane i upisane u Registar udruga ovog Ministarstva počevši od 03.02.1997. godine do 31.12.2013. godine, a koje nakon registracije ili upisa posljednjih promjena u Registru nisu prijavljivali promjene ovlaštenih osoba za predstavljanje i zastupanje i članove tijela upravljanja, da žurno, a najdalje do 01.01.2017. godine sazovu i održe Izvještajno – izbornu Skupštinu svoje udruge i ovom Ministarstvu podnesu zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju za upis promjena u Registru udruga, kako Ministarstvo ne bi donijelo rješenje o prestanku rada i brisanju udruge iz navedenog Registra.

Sukladno članku 43. stavak (2) točka 1) i stavku (4) Zakona o udrugama i fondacijama FBiH, smatrat će se da je udruga prestala djelovati ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruge za održavanje skupštine, a skupština nije održana, o čemu će nadležni organ donijeti posebno rješenje. Kako su mandati odgovornim osobama i članovima tijela istekli, a udruge nisu prijavile održavanje izbornih skupština u dvostruko dužem vremenu od vremena utvrđenog statutom, te su se stvorili uvjeti da Ministarstvo, u slučaju nepoštivanja roka za podnošenje zahtjeva za upis promjena, a nakon 01.01.2017. godine, po službenoj dužnosti donese pojedinačna, konačna, rješenja o prestanku rada i brisanju udruga koje nisu postupale po ovom pozivu.

Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Ministarstva i web stranici Vlade Županije Posavske.

MINISTRICA
Ana Andrić dipl. pravnik

ovdje možete preuzeti:

zahtjev-za-upis-udruga

zahtjev-za-upis-promjena

preliminarni-popis-udruga

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti