Javni poziv

Najčitanije

Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske u postupku izdavanja okolinske dozvole za fabriku građevinske stolarije i namještaja, „SALKANOVIĆ TIŠLERAJ“ d.o.o. vl.Nijaz Salkanović iz Odžaka upućuje

 

 

 

 

JAVNI POZIV
za uvid u zahtijev u postupku izdavanja okolinske dozvole
za fabriku građevinske stolarije i namještaja,

Investitor „SALKANOVIĆ TIŠLERAJ“ d.o.o. vl. Nijaz Salkanović, ulica redže Porobića bb, Odžak, podnio je zahtijev Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske za izdavanje okolinske dozvole za fabriku građevinske stolarije i namještaja, u Odžaku, na parceli k.č. 3760/1 i 3760/2 k.o. Odžak.
U postupku uključivanja javnosti Ministarstvo ovim putem poziva sve zainteresirane (građane, udruženja, organe i organizacije) da kompletan zahtjev sa prilozima investirora mogu dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva prometa,veza,turizma i zaštite okoliša u Odžaku, svakim radnim danom od 9 do 15 sati, počev od 23.02.2018. pa do 02.03.2018.godine.
Lice ovlašteno za davanje dokumentacije na uvid je Samir Čengić, stručni savjetnik za okoliš.
Mišljenja, prijedloge i sugestije o navedenom zahtjevu mogu se dostaviti pismeno putem faxa na broj: 031/ 762-703, na mail: samir.cengic@tel.net.ba ili direktno u Ministarstvo kod lica ovlaštenog za davanje dokumentacije na uvid u Odžaku.

 

MINISTARSTVO PROMETA
VEZA , TURIZMA
I ZAŠTITE OKOLIŠA

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti