Javni poziv

Najčitanije

Na temelju članka 3. Odluke o usvajanju programa utroška sredstava  iz Grantova za povratak raseljenih osoba  utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu  broj:01-02-190/16 od 27.04.2016. godine, Ured za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske, objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu fizičkim osobama koje se vraćaju na prijeratnu adresu u Županiji Posavskoj- povratnici, raseljene osobe i izbjeglice

I

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava  iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 9/15) sa pozicije Grantovi za povratak raseljenih osoba.

II

            Pravo učešća imaju fizičke osobe koje se vraćaju na prijeratnu adresu u Županiji Posavskoj- povratnici, raseljene osobe i izbjeglice, uz poštivanje općih kriterija koje nalaže Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u F BiH i izbjeglicama iz BiH („Sl. novine FBiH“ broj: 15/5).

III

            Ukupna visina sredstava koja se dodjeljuju ovim Javnim pozivom iznosi 12.000,00 KM.

IV

            Dodjela sredstava izvršit će se povratnicima, raseljenim osobama i izbjeglicama koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

V

            Razmatranje prijava obavit će Povjerenstvo koje je imenovao Ured za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica.

VI

            Prijava mora sadržavati:

Opći dokumenti:

  • Popunjen prijavni obrazac,
  • Dokaz o statusu korisnika,
  • Dokaz o vlasništvu objekta,
  • Dokaz da je stambena jedinica neuvjetna za život.

Posebni dokumenti:

  • Dokaz o pripadnosti ranjivoj kategoriji.

VII

Prijavni obrazac može se preuzeti u zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku-soba broj 3. Kontakt  telefon  031/762-726.

VIII

            Prijava na javni poziv s traženom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

IX

Prijavu u zatvorenom omotu dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Ured za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske
Trg 1
76290 Odžak
uz napomenu: „Prijava na javni poziv“

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće biti razmatrani.

 

 

 

Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

Obrazac prijave

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti