Više

  Javni poziv

  Najčitanije

  Na temelju članka 3. Odluke o usvajanju programa utroška sredstava  iz Grantova za povratak raseljenih osoba  utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu  broj:01-02-190/16 od 27.04.2016. godine, Ured za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske, objavljuje:

  J A V N I   P O Z I V

  za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu fizičkim osobama koje se vraćaju na prijeratnu adresu u Županiji Posavskoj- povratnici, raseljene osobe i izbjeglice

  I

  Predmet ovog Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava  iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 9/15) sa pozicije Grantovi za povratak raseljenih osoba.

  II

              Pravo učešća imaju fizičke osobe koje se vraćaju na prijeratnu adresu u Županiji Posavskoj- povratnici, raseljene osobe i izbjeglice, uz poštivanje općih kriterija koje nalaže Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u F BiH i izbjeglicama iz BiH („Sl. novine FBiH“ broj: 15/5).

  III

              Ukupna visina sredstava koja se dodjeljuju ovim Javnim pozivom iznosi 12.000,00 KM.

  IV

              Dodjela sredstava izvršit će se povratnicima, raseljenim osobama i izbjeglicama koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

  V

              Razmatranje prijava obavit će Povjerenstvo koje je imenovao Ured za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica.

  VI

              Prijava mora sadržavati:

  Opći dokumenti:

  • Popunjen prijavni obrazac,
  • Dokaz o statusu korisnika,
  • Dokaz o vlasništvu objekta,
  • Dokaz da je stambena jedinica neuvjetna za život.

  Posebni dokumenti:

  • Dokaz o pripadnosti ranjivoj kategoriji.

  VII

  Prijavni obrazac može se preuzeti u zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku-soba broj 3. Kontakt  telefon  031/762-726.

  VIII

              Prijava na javni poziv s traženom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

  IX

  Prijavu u zatvorenom omotu dostaviti osobno ili poštom na adresu:

  Ured za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske
  Trg 1
  76290 Odžak
  uz napomenu: „Prijava na javni poziv“

  Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće biti razmatrani.

   

   

   

  Predsjednik Vlade
  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  Obrazac prijave

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti