Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta

Najčitanije

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za transfere:
-Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
-Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
-Transfer za sport od značaja za Federaciju
-Transfer za mlade
-Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta:

https://fmks.gov.ba/2015-02-22-15-05-56/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi

Rok za dostavljanje prijava je 03.06.2022. godine.

Prijave je potrebno dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

Obavijest o javnom pozivu možete preuzeti ovdje.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti