Više

  Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta

  Najčitanije

  Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za transfere:
  -Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
  -Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
  -Transfer za sport od značaja za Federaciju
  -Transfer za mlade
  -Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu

  Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta:

  https://fmks.gov.ba/2015-02-22-15-05-56/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi

  Rok za dostavljanje prijava je 03.06.2022. godine.

  Prijave je potrebno dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

  Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
  Obala Maka Dizdara 2
  71 000 Sarajevo

  Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

  Obavijest o javnom pozivu možete preuzeti ovdje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti