Više

  Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta

  Najčitanije

  Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za transfere:

  Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa

  Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

  Transfer za sport od značaja za Federaciju

  Transfer za mlade

  Transfer za institucije znanosti i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu

  Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, s prijavnim obrascem, može se preuzeti na web-portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: https://fmks.gov.ba/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi

  Rok za dostavljanje prijava je 25.04.2023. godine.

  Prijave je potrebno dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

  Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
  Obala Maka Dizdara 2
  71 000 Sarajevo

  Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira, navodi se u obavijesti Federalnog ministarstva kulture i sporta.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti