Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta

Najčitanije

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za transfere:

-Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

-Transfer za sport od značaja za Federaciju

-Transfer za mlade

-Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: Javni pozivi i konkursi ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Rok za dostavljanje prijava je 13.07.2020. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira, izvijestili su iz Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Obavijest o Javnom pozivu možete preuzeti ovdje.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti