Više

  Javni poziv Federalnog ministarstva trgovine

  Najčitanije

  Federalno ministarstvo trgovine je raspisalo Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama- podrška udruženjima potrošača u Federaciji BiH kojim utvrđuje uvjete i način raspodjele preostalih sredstava namijenjenih za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2019. godinu za provođenje projektnih aktivnosti u oblasti informiranja i edukacije potrošača.

  Javni poziv se raspisuje za projekte informiranja i edukacije potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača kroz slijedeću temu: provođenje Zakona o zaštiti potrošača i drugih propisa od značaja za ekonomske interese potrošača – aktuelno stanje u Federaciji BiH.

  Udruženje može samostalno konkurirati samo sa jednim projektom. Financiranje projekta je ograničeno do iznosa od 7.698,80 KM. Ukoliko udruženje dostavi više od jedne prijave projekta neće se uzeti u razmatranje niti jedna od njih.

  Financijskom podrškom omogućiti provođenje projekata informiranja i edukacije potrošača putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica, okruglih stolova.

  Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, registrirana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02) i Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH („Službeni glasnik BiH“ br 32/01).

  Prijavu za projekt mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i koja aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine u području za koje prijavljuju projekt.

  Javni poziv možete pogledati ovdje

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti