Više

  Javni poziv na stručnu raspravu o primjedbama i mišljenjima na Nacrt Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019.-2039.

  Najčitanije

  Ovim javnim pozivom, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja poziva sve zainteresirane strane u procesu prostornog planiranja, vlasnike nekretnina, javna tijela uprave, upravnostručna tijela i agencije, nositelje javnih ovlaštenja nadležnih za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, telekomunikacije, turizam, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okoliša, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno-povijesnih dobara i prirodnih dobara, tijela nadležna za obranu, predstavnike vjerskih zajednica, javna poduzeća, javne ustanove i sve ostale pravne i fizičke osobe, na stručnu raspravu o stavu Nositelja izrade Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019.-2039. na iznesene primjedbe, prijedloge i mišljenja iz javne rasprave i javnog uvida u Nacrt Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019.-2039.

  Stručna rasprava će se održati dana 08.06.2022. godine u Domaljevcu u prostorijama HKC u 13 sati.

  M I N I S T A R
  Dragutin Živković, dipl.ing.stroj.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti