Više

  Javni poziv za angažiranje volontera u MUP-u i osnovnim i srednjim školama ŽP

  Najčitanije

  Javni poziv za angažiranje volontera u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske i u osnovnim i srednjim školama Županije Posavske.

  Za potrebe rada u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske:
  -Kriminalist ili kriminalistički inspektor (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 180 bodova) – 8 izvršitelja.

  Za potrebe rada u osnovnim i srednjim školama Županije Posavske:
  -Informatičar (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 180 bodova) – 10 izvršitelja,
  -Profesor bosanskog jezika (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj,
  -Razredni učitelj (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj,
  -Profesor engleskog jezika (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj,
  -Logoped i surdoaudiolog (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj,
  -Profesor biologije (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj,
  -Profesor tjelesne i zdravstvene kulture (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 240 bodova) – 1 izvršitelj i
  -Ekonomist (VII stupanj stručne spreme ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 180 bodova) – 1 izvršitelj.

  Javni poziv i prijavni obrazac

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti