Više

  Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. g.

  Najčitanije

  Iz Porezne uprave Federacije BiH pozivaju porezne obveznike, pravne osobe, poduzetnike i građane, da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu porezne prijave. Riječ je o godišnjoj prijavi poreza na dohodak i poreza na dobit za prošlu godinu, prijavi poreza na imovinu za 2022. godinu, te prijavi komunalne, županijske i općinske takse.

  -Godišnja prijava poreza na dohodak za 2021. godinu – Obrazac GPD-1051 podnosi se do 31. 03.2022. godine. Iz Porezne uprave ističu da godišnju prijavu poreza na dohodak, s propisanim prilozima, obavezno podnosi fizička osoba – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan FBiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji FBiH), ako je ostvario dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, dohodak direktno iz inozemstva, dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, te dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.
  Prijava poreza na dobit za 2021. godinu podnosi se do 31. 03. 2022. godine. Poreznu prijavu koja uključuje prijavu poreza na dobit, porezni bilans i drugu dokumentaciju propisanu zakonom elektronskim putem podnose privredna društva i druge pravne osobe – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe, pravne osobe koje su registrirana u skladu s posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo.
  Iz ove uprave napominju da su od 1.1.2021. godine svi porezni obveznici, koji su obavezni da podnesu porezne prijave propisane Zakonom o porezu na dobit, iste dužni podnijeti isključivo elektronskim putem.

  Sve dodatne informacije porezni obveznici mogu pogledati na web stranici Porezne uprave Federacije BiH (www.pufbih.ba), priopćili ću iz ove uprave.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti