Više

  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje statusnih pitanja pripadnika branitelja i članova njihovih obitelji za 2018. godinu

  Najčitanije

  Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata je objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoć iza rješavanje statusnih pitanja pripadnika branitelja i članova njihovih obitelji za 2018. godinu.
  Pravo prijave za dodjelu sredstava imaju: demobilizirani branitelji i bračni partneri umrlih demobiliziranih branitelja; ratni vojni invalidi od 20% do 50% invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja; dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja iz članka 5. stavka 4. („Srebrena policijska zvijezda“ i „Srebreni štit“) i stavka 5. („Red hrvatskog pletera“) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), koji nemaju druga mjesečna primanja; djeca šehida i poginulih branitelja, bez oba roditelja i bez primanja, stoji u Javnom pozivu.

  Javni poziv i obrasce možete preuzeti ovdje

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti