Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja nezaposlenih osoba

Najčitanije

Sukladno programskim aktivnostima, planiranim za 2016 – u godinu, a na temelju
Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.
godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ (Narodne novine Županije
Posavske, broj: 2/16), Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja, pored već
objavljenih javnih poziva, objavljuje još jedan javni poziv za korištenje financijskih
sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“.
Tekst javnog poziva može se preuzeti ovdje:
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba
Tekst javnog poziva se može preuzeti i na službenim stranicama i oglasnim pločama
općinskih uprava Odžak, Orašje, Domaljevac –Šamac,
Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti na telefone Ministarstva:
031/762-706 i 717 -081.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti