Kandidati koji su prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbor
O R A Š J E

Broj:     02-2- 34-453/15-KZI-7
Datum: 11.02.2016. godine

Spisak kandidata koji su prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja i ocjene eseja 

Redni broj Ime i prezime kandidata/ zvanje Postotak riješenosti testa Zbroj ocjena eseja
1. Miroslav Baotić

Dipl. kriminalist

95% 19
2. Igor Zlatarević

Dipl. kriminalist

90% 21
3. Marijana Tomašević

Prvostupnica kriminologije (240)

90% 20
4. Antonija Župarić

Prvostupnica kriminalistike

85% 20
5. Danijel Prgić

Diplomirani kriminalist

85% 18
6. Asim Jusić

Diplomirani kriminalist

85% 20
7. Stjepan Ćutunić

Prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija

95% 16
8. Ismet Mehić

Profesor njem. jezika i književnosti

90% 20
9. Damir Manasov

Magistar ekonomije

90% 20
10. Emsar Svrakić

Diplomirani kriminalist

85% 15
11. Marinko Nedić

Magistar informatike

80% 17
12. Edin Bajrektarević

Diplomirani kriminalist

100% 21
13. Josip Živković

Diplomirani pravnik

80% 13
14. Adil Bašić

Diplomirani pravnik

90% 20
15. Edin Medžiković

Prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija

80% 17
16. Nemanja Jović

Prof. sociologije (240)

80% 17
17. Ilija Filipović

Dipl. politolog međunarodnih odnosa i diplomatije (240)

75% 17
18. Dajana Vladisavljević

Diplomirani ekonomista

75% 21

Obavještavaju se kandidati koji su prešli eliminacijski prag testa općeg znanja i dobili ocjenu iz eseja da će se provjere tjelesne sposobnosti održati dana 17.02.2016. godine ( srijeda) u 11,00 sati u prostorijama Jedinice za podršku u Donjoj Mahali – put prema Critežima. Kandidati moraju ponijeti sportsku opremu.

Eliminacijski prag na testu općeg znanja nisu prešli:

Redni broj Ime i prezime kandidata/ zvanje Postotak riješenosti testa
1. Željko Čeliković

Dipl. menadžer sigurnosti (180)

45%
2. Dario Mamuzić

Dipl. inženjer drumskog saobraćaja (24)

50%
3. Nikolina Dedić

Magistar kriminalistike (300)

65%
4. Adnan Ademović

Diplomirani kriminalist

60%
5. Vesna Jurić

Menadžer za odnose s javnošću

55%
6. Adel Bašić

Prvostupnik kriminologije

60%
7. Đuro Mišković

Prvostupnik javne uprave

65%
8. Ilija Živković

Magistar inženjer elektrotehnike

60%
9. Marko Dominković

Prvostupnik javne uprave

60%
10. Dalibor Vuković

Prvostupnik fizičke kulture

50%
11. Magdalena Kurdić

Magistar inženjer prometa

65%
12. Adis Dervišić

Prvostupnik kriminalistike

65%
13. Ivan Pejić

Prvostupnik ekonomije

35%
14. Goran Mihaljčić

Dipl. inženjer saobraćaja (240)

55%
15. Franjo Blažanović

Magistar ekonomije

60%
16. Rusmir Prazina

Diplomirani pravnik za sigurnost i kriminalistiku (240)

60% 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Goran Kopić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti