Više

  Kandidati koji su prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  Uprava policije
  Komisija za izbor
  O R A Š J E

  Broj:     02-2- 34-453/15-KZI-7
  Datum: 11.02.2016. godine

  Spisak kandidata koji su prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja i ocjene eseja 

  Redni broj Ime i prezime kandidata/ zvanje Postotak riješenosti testa Zbroj ocjena eseja
  1. Miroslav Baotić

  Dipl. kriminalist

  95% 19
  2. Igor Zlatarević

  Dipl. kriminalist

  90% 21
  3. Marijana Tomašević

  Prvostupnica kriminologije (240)

  90% 20
  4. Antonija Župarić

  Prvostupnica kriminalistike

  85% 20
  5. Danijel Prgić

  Diplomirani kriminalist

  85% 18
  6. Asim Jusić

  Diplomirani kriminalist

  85% 20
  7. Stjepan Ćutunić

  Prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija

  95% 16
  8. Ismet Mehić

  Profesor njem. jezika i književnosti

  90% 20
  9. Damir Manasov

  Magistar ekonomije

  90% 20
  10. Emsar Svrakić

  Diplomirani kriminalist

  85% 15
  11. Marinko Nedić

  Magistar informatike

  80% 17
  12. Edin Bajrektarević

  Diplomirani kriminalist

  100% 21
  13. Josip Živković

  Diplomirani pravnik

  80% 13
  14. Adil Bašić

  Diplomirani pravnik

  90% 20
  15. Edin Medžiković

  Prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija

  80% 17
  16. Nemanja Jović

  Prof. sociologije (240)

  80% 17
  17. Ilija Filipović

  Dipl. politolog međunarodnih odnosa i diplomatije (240)

  75% 17
  18. Dajana Vladisavljević

  Diplomirani ekonomista

  75% 21

  Obavještavaju se kandidati koji su prešli eliminacijski prag testa općeg znanja i dobili ocjenu iz eseja da će se provjere tjelesne sposobnosti održati dana 17.02.2016. godine ( srijeda) u 11,00 sati u prostorijama Jedinice za podršku u Donjoj Mahali – put prema Critežima. Kandidati moraju ponijeti sportsku opremu.

  Eliminacijski prag na testu općeg znanja nisu prešli:

  Redni broj Ime i prezime kandidata/ zvanje Postotak riješenosti testa
  1. Željko Čeliković

  Dipl. menadžer sigurnosti (180)

  45%
  2. Dario Mamuzić

  Dipl. inženjer drumskog saobraćaja (24)

  50%
  3. Nikolina Dedić

  Magistar kriminalistike (300)

  65%
  4. Adnan Ademović

  Diplomirani kriminalist

  60%
  5. Vesna Jurić

  Menadžer za odnose s javnošću

  55%
  6. Adel Bašić

  Prvostupnik kriminologije

  60%
  7. Đuro Mišković

  Prvostupnik javne uprave

  65%
  8. Ilija Živković

  Magistar inženjer elektrotehnike

  60%
  9. Marko Dominković

  Prvostupnik javne uprave

  60%
  10. Dalibor Vuković

  Prvostupnik fizičke kulture

  50%
  11. Magdalena Kurdić

  Magistar inženjer prometa

  65%
  12. Adis Dervišić

  Prvostupnik kriminalistike

  65%
  13. Ivan Pejić

  Prvostupnik ekonomije

  35%
  14. Goran Mihaljčić

  Dipl. inženjer saobraćaja (240)

  55%
  15. Franjo Blažanović

  Magistar ekonomije

  60%
  16. Rusmir Prazina

  Diplomirani pravnik za sigurnost i kriminalistiku (240)

  60% 

   

  PREDSJEDNIK KOMISIJE
  Goran Kopić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti