Više

  Kontinuirana anketa o radnoj snazi (ARS 2024)

  Najčitanije

  Federalni zavod za statistiku, u suradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, organizira i prpvpdi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi (ARS 2024) na cijeloj teritoriji BiH na jedinstven način, što će omogućiti da su dobiveni podaci usporedivi za nivo BiH kao i na međunarodnom nivou. ARS anketa se od 2006. godine provodila kao godišnje istraživanje, a od siječnja 2020. godine se provodi kontinuirano tokom cijele godine. Obavještavamo vas da se provođenje ARS ankete nastavlja i u 2024. godini.
  Sukladno s Planom provođenja statističkih istraživanja od interese za Federaciju BiH za 2024. godinu Federalni zavod za statistiku organizira i provodi ARS anketu na području Federacije BiH. Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim kućanstvima u svim općinama Federacije BiH. Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.
  Temeljni cilj Ankete o radnoj snazi je dobivanje podataka o osnovnim karakteristikama radno sposobnog stanovništva i procjeni radne snage u zemlji, prema metodološkim uputstvima i definicijama EU.
  Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, sukladno odredbama Zakona o statistici Federacije BiH (“Službene novine FBiH2, br 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe, navodi se u obavijesti.

  Obavijest o Anketi možete preuzeti ovdje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti