Više

  Kontrola plodnosti tla na području Županije Posavske

  Najčitanije

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske je osiguralo financijska sredstva i u suradnji sa Agronomskim i prehrambeno-tehnološkim fakultetom iz Mostara organiziralo provedbu kontrole plodnosti  tla, koja obuhvaća  uzorkovanje i kompletnu agrokemijsku analizu tla sa preporukom za gnojidbu za 75 uzoraka. Uzorci su uzeti sa područja sve tri općine Županije Posavske uvažavajući različitost boniteta tla, ekspozicije  terena, kao  i  vrstu uzgajane pred kulture.
  Kontrola plodnosti tla osnovni je preduvjet za održivo upravljanje zemljištem  i strateška komponenta održivog razvoja. Kako je naša poljoprivreda još uvijek pretežito primarnog karaktera, kvaliteta života i mogućnost ekonomskog razvoja poljoprivrednih proizvođača izravno je povezana s plodnosti tla i veličinom zemljišnih resursa.
  Gnojidba je agrotehnička mjera koja najviše povećava produktivnost tla i uloženog rada u poljoprivrednoj proizvodnji. Biljke usvajaju čitav niz elemenata iz tla ili atmosfere, a neki, posebice dušik, fosfor i kalij, potrebni su joj  u velikim količinama, te je  stoga gnojidba neizostavna agrotehnička mjera  i od prvorazrednog značenja.
  Činjenica je  da mnogi proizvođači vrlo često žele samo zadovoljiti formu, dati tlo na analizu i dobiti preporuku kako bi ostvarili poticaje ili druge subvencije, jer ih ne razumiju ili ne uvažavaju. Stoga je neophodno poljoprivredne proizvođače uvjeriti u korist od kontrole plodnosti tla, a to je moguće samo ako primjenom gnojidbene preporuke ostvare veći prinos i bolju kakvoću proizvoda uz veću profitabilnost. Gnojidbu  treba smatrati investicijom u biljnu proizvodnju, a ne troškom.
  Naglašavamo, da je provođenje kontrole plodnosti tla, odnosno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i zakonska  obveza  fizičkih ili pravnih osoba koje koriste zemljište u integriranoj biljnoj proizvodnji, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti