Više

  Lista potencijalnih korisnika sredstava „Granta za razvoj poduzetništva i obrta”

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja

  Broj: 09 – 49 – 336/16
  Odžak, 06.10.2016. godine

  Predmet: Granta za razvoj poduzetništva i obrta
  „ Povodom objavljenih Javnih poziva Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, na dan 10.06.2016. godine, a na temelju članka 9. Pravilnika o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu nepovratnih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima, članka 10. Pravilnika o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih sredstava za sufinanciranje troškova uvođenja međunarodnih standarda i troškova recertifikacije standarda, potom članka 10. Pravilnika o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, te članka 9. Pravilnika o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije, svi objavljeni u službenom glasilu „Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/16, Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavljuje Liste potencijalnih korisnika sredstava.
  Liste potencijalnih korisnika sredstava se mogu preuzeti pojedinačno po Javnim pozivima o v d j e:
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima,
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za dodjelu (refundaciju) nepovratnih sredstava za sufinanciranje troškova uvođenja međunarodnih standarda i troškova recertifikacije standarda,
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava i
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije.

  NAPOMENA: Svi podnosioci Zahtjeva čija imena gospodarskih društava i obrta nisu objavljena na Listama potencijalnih korisnika financijskih sredstava „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“, temeljem odredaba gore navedenih Pravilnika, mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja Lista potencijalnih korisnika sredstava na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

  Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE
  Titova b.b. ODŽAK 76 290
  sa naznakom na koverti:
  Prigovor po rezultatima Javnog poziva: n a v e s t i    J a v n i    p o z i v

  Prigovori podneseni nakon isteka roka za podnošenje prigovora, neće se razmatrati i biti će odbačeni kao neblagovremeno podneseni.
  Podnosioci Zahtjeva čiji nazivi ili imena nisu objavljeni na Listama potencijalnih korisnika sredstava, a čijim se zahtjevima nije moglo udovoljiti, o razlozima odbijanja mogu se upoznati uvidom u Liste odbijenih Zahtjeva ovdje:

  1. Lista odbijenih Zahtjeva novootvorenih obrta
  2. Lista odbijenih Zahtjeva za sufinanciranje troškova uvođenja međunarodnih standarda i troškova recertifikacije standarda
  3. Lista odbijenih Zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava

  Napominju iz Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja da rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava još nije istekao i traje do 07. studenog/ novembra 2016. godine. Također, neki od Zahtjeva za sredstva, namijenjena regresiranju kamata, nisu riješeni od strane Povjerenstva za odabir korisnika sredstava, te se tako nisu niti mogli naći na objavljenim Listama potencijalnih korisnika, o čemu će, kako isti izvor potvrđuje, u vrlo kratkom periodu i te informacije biti dostupne na ovim službenim stranicama.“

   

  S poštovanjem,

   

  M I N I S T A R

  Darko Kasap, dipl.menadžer OsJ

   

  U prilogu dopisa dostavljamo tekstove navedenih Lista:
  1. Liste potencijalnih korisnika sredstava ( ukupno četiri) i to po Javnim pozivima:
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima,
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za dodjelu (refundaciju) nepovratnih sredstava za sufinanciranje troškova uvođenja međunarodnih standarda i troškova recertifikacije standarda,
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava i
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije.
  2. Liste odbijenih zahtjeva i to:
  – Lista odbijenih Zahtjeva novootvorenih obrta
  – Lista odbijenih Zahtjeva za sufinanciranje troškova uvođenja međunarodnih standarda i troškova recertifikacije standarda
  – Lista odbijenih Zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava
  – Lista odbijenih Zahtjeva za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije

  Ovdje možete preuzeti dokumente
  preuzmi

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti