Više

  Lista potencijalnih korisnika sredstava po Javnom pozivu Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša

  Najčitanije

  Povodom objavljenog Javnog poziva na dan 20.10.2020. godine, Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša objavljuje preliminarnu Listu potencijalnih korisnika sredstava po objavljenom javnom pozivu.


  NAPOMENE:
  Podnositelji Prijava čiji nazivi ili imena nisu objavljeni na Listi potencijalnih korisnika sredstava, a čijim se zahtjevima nije moglo udovoljiti iz razloga nedostatka financijskih sredstava, Ministarstvo se obavezuje da će te projekte rješavati i potpomoći u 2021 godini, posebnim Odlukama Vlade Županije Posavske.

  Podnositelji Prijava na Javni poziv, a čiji nazivi nisu objavljeni na Listi potencijalnih korisnika financijskih sredstava mogu uložiti prigovor u roku od sedam dana od dana objavljivanja Lista potencijalnih korisnika sredstava na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

  Prigovori podneseni nakon isteka roka za podnošenje prigovora, neće se razmatrati i biti će odbačeni kao neblagovremeno podneseni.

  Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:


  MINISTARSTVO PROMETA, VEZA I ZAŠTITE OKOLIŠA ŽUPANIJE POSAVSKE
  Jug I b.b. Obilaznica ,76270 Orašje
  sa naznakom na koverti:
  Prigovor po rezultatima „Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša“

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti