Više

  Lista potencijalnih korisnika sredstava po provedenom Javnom pozivu Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja

  Najčitanije

  Povodom objavljenih Javnih poziva Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, na dan 17.07.2018. godine, a na temelju članka 10. (4) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu (refundaciju) nepovratnih sredstava namijenjenih sufinanciranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 5/18) Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavljuje Listu potencijalnih korisnika sredstava po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“.

  Lista potencijalnih korisnika sredstava može se preuzeti o v d j e:
  -Javni poziv za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba

  NAPOMENA: Podnositelji Prijava/Zahtjeva čija imena gospodarskih društava i obrta nisu objavljena na Listi potencijalnih korisnika financijskih sredstava „Granta za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“, temeljem odredaba gore navedenog Pravilnika, mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste potencijalnih korisnika sredstava na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

  Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE
  Titova b.b. ODŽAK 76 290
  sa naznakom na koverti:
  – Prigovor po rezultatima „Javnog poziva za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“

  Prigovori podneseni nakon isteka roka za podnošenje prigovora, neće se razmatrati i biti će odbačeni kao neblagovremeno podneseni.

  Podnositelji Prijava/Zahtjeva čiji nazivi ili imena nisu objavljeni na Listi potencijalnih korisnika sredstava, a čijim se zahtjevima nije moglo udovoljiti, o razlozima odbijanja mogu se upoznati uvidom u Listu odbijenih Prijava/Zahtjeva o v d j e:

  1. Lista odbijenih zahtjeva za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti