Lista potencijalnih korisnika sredstava po provedenom Javnom pozivu Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja

Najčitanije

Povodom objavljenih Javnih poziva Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, na dan 17.07.2018. godine, a na temelju članka 10. (4) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu (refundaciju) nepovratnih sredstava namijenjenih sufinanciranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 5/18) Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavljuje Listu potencijalnih korisnika sredstava po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“.

Lista potencijalnih korisnika sredstava može se preuzeti o v d j e:
-Javni poziv za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba

NAPOMENA: Podnositelji Prijava/Zahtjeva čija imena gospodarskih društava i obrta nisu objavljena na Listi potencijalnih korisnika financijskih sredstava „Granta za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“, temeljem odredaba gore navedenog Pravilnika, mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste potencijalnih korisnika sredstava na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE
Titova b.b. ODŽAK 76 290
sa naznakom na koverti:
– Prigovor po rezultatima „Javnog poziva za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“

Prigovori podneseni nakon isteka roka za podnošenje prigovora, neće se razmatrati i biti će odbačeni kao neblagovremeno podneseni.

Podnositelji Prijava/Zahtjeva čiji nazivi ili imena nisu objavljeni na Listi potencijalnih korisnika sredstava, a čijim se zahtjevima nije moglo udovoljiti, o razlozima odbijanja mogu se upoznati uvidom u Listu odbijenih Prijava/Zahtjeva o v d j e:

1. Lista odbijenih zahtjeva za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti