Lista potencijalnih korisnika sredstava po provedenom Javnom pozivu

Najčitanije

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavljuje preliminarnu Listu potencijalnih korisnika sredstava po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih (stalnih) sredstava“, objavljenom na dan 17.07.2018. godine.

Preliminarna Lista potencijalnih korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih ( stalnih ) sredstava

Podnositelji Prijava/Zahtjeva čiji nazivi ili imena nisu objavljeni na Listi potencijalnih korisnika sredstava, a čijim se zahtjevima nije moglo udovoljiti, o razlozima odbijanja mogu se upoznati uvidom u Lista odbijenih zahtjeva za sufinanciranje nabavke osnovnih ( stalnih ) sredstava

Svi podnositelji Prijava/Zahtjeva objavljeni na Listi odbijenih Prijava/Zahtjeva za sufinanciranju nabavke osnovnih (stalnih) sredstava mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske temeljem odredaba gore navedenog Pravilnika.
Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja, Titova b.b.ODŽAK 76 290 sa naznakom na koverti:„Prigovor po rezultatima Javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih (stalnih) sredstava“ .

Prigovori podneseni nakon isteka roka za podnošenje prigovora, neće se razmatrati i biti će odbačeni kao neblagovremeno podneseni.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti