Liste kandidata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uvjete natječaja

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbore
ORAŠJE
Broj:02-2- 34-453/15-KZI-4
Datum: 01.02.2016. godine

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja 

Redni broj Ime i prezime kandidata/ zvanje Adresa   prebivališta
1. Miroslav Baotić

Dipl. kriminalist

D. Mahala S. Radića 138 a
2. Igor Zlatarević

Dipl. kriminalist

Ugljara bb
3. Marijana Tomašević

Prvostupnica kriminologije (240)

Vidovice, Školska 2
4. Antonija Župarić

Prvostupnica kriminalistike

Kopanice 193
5.. Željko Čeliković

Dipl. menadžer sigurnosti (180)

Tišina 120 (Šamac)
6. Danijel Prgić

Diplomirani kriminalist

D: mahala A. Šenoe 26  

 

7. Dario Mamuzić

Dipl. inženjer drumskog saobraćaja (24)

Bazik 3
8. Nikolina Dedić

Magistar kriminalistike (300)

Odžak, Redže Porobića bb
9.

 

Asim Jusić

Diplomirani kriminalist

Cerik 15, Tuzla
10. Stjepan Ćutunić

Prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija

Donji Svilaj bb, Odžak
11. Adnan Ademović

Diplomirani kriminalist

Sedata Karića bb, Odžak
12. Vesna Jurić

Menadžer za odnose s javnošću

Potočani 348 – Prnjavor, Odžak
13. Ervin Bošnjak

Prvostupnik kriminologije

Ahmeta Hafizovića 5 a, Zenica
14. Emir Aščerić

Prvostupnik kriminalistike

Zenica, Kovačevići 40
15.

 

Ismet Mehić

Profesor njem. jezika i književnosti

S. Grebenarevića bb, Odžak
16. Damir Manasov

Magistar ekonomije

Odžak, Novi Grad bb
17. Adel Bašić

Prvostupnik kriminologije

Novi Šeher bb
18. Đuro Mišković

Prvostupnik javne uprave

Kostrč 355 a
19. Emsar Svrakić

Diplomirani kriminalist

Vučkovci, Gradačac
20. Ilija Živković

Magistar inženjer elektrotehnike

Kostrč 359
21. Marinko Nedić

Magistar informatike

Tolisa, Oslobođenja 10
22. Edin Bajrektarević

Diplomirani kriminalist

Odžak, S. Grebenarevića 163
23. Jasmina Tupaja

Magistar geografije

VII ulica 51, Orašje
24. Josip Živković

Diplomirani pravnik

Kostrč 348
25. Adil Bašić

Diplomirani pravnik

21. srebreničke brigade bb

Srebrenik

26. Marko Dominković

Prvostupnik javne uprave

Tolisa, K.put 11
27. Edin Medžiković

Prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija

R. Porobića 17, Odžak
28. Dalibor Vuković

Prvostupnik fizičke kulture

Orašje, III ulica 28/9
29. Nemanja Jović

Prof. sociologije (240)

Ozrenskih srpskih brigada 68 a, Doboj
30. Magdalena Kurdić

Magistar inženjer prometa

Odžak, Potočani 339/1
31. Ilija Filipović

Dipl. politolog međunarodnih odnosa i diplomatije (240)

Posavska Mahala 6, Odžak
32. Adis Dervišić

Prvostupnik kriminalistike

Tursića 33, Brčko
33. Suzana Mikavica

Prvostupnik kriminologije

Rudo, Bijelo brdo bb

Istočno Sarajevo

34. Ivan Pejić

Prvostupnik ekonomije

Matići, Oslobođenja 10
35. Alen Mehmedović

Diplomirani ekonomista (240)

Karađorđeva 43, Teslić
36. Goran Mihaljčić

Dipl. inženjer saobraćaja (240)

Gornja Crkvina bb, Šamac
37. Dajana Vladisavljević

Diplomirani ekonomista

XXX ulica 14, Orašje
38. Katarina Špionjak

Magistra ekonimije (300)

Sv. Ilije 165 Grebnice
39. Franjo Blažanović

Magistar ekonomije

Posavskih branitelja 94, Bazik
40. Rusmir Prazina

Diplomirani pravnik za sigurnost i kriminalistiku (240)

Ciglanska bb, Jelah

 

Obavještavaju se naprijed navedeni kandidati da će testiranje biti obavljeno dana 09.02.2016. godine sa početkom u 11,00 sati u amfiteatru fakulteta smještenog u zgradi Srednje škole fra Martina Nedića (nova zgrada gimnazije) u Orašju – novo naselje obilaznica.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku (plava tinta).

 

Predsjednik komisije za izbor
Goran Kopić

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbore
ORAŠJE
Broj:02-2- 34-453/15-KZI-4
Datum: 01.02.2016. godine

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete natječaja

Redni broj Ime i prezime kandidata Adresa prebivališta Broj telefona Razlog neispunjavanja
1. Aleksandra Vuković

Dipl. inženjer poslovne informatike

Brčko, B. Nušića 27 065/270-025 Nedostaje izjava da nije stegovno kažnjavana za teže povrede službene dužnosti
2. Namik Sadiković

Profesor tjelesnog odgoja

Orašje, VIII ulica 45 063/319-413 Nedostaje izjava da nije stegovno kažnjavan za teže povrede službene dužnosti ( u prijavi uredno navedeno da je dostavljeno ali nije dokumentirano)

 

Predsjednik komisije za izbor
Goran Kopić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti