Liste kandidata koji su pristupili testiranju sa pregledom rezultata-Ministarstvo unutarnjih poslova ŽP

1938

Lista kandidata koji su pristupili testiranju sa pregledom rezultata postignutih na testu općeg znanja i pisanog rada-eseja (Javni natječaj za prijem kandidata u činu “policajac”)

Lista kandidata koji su pristupili testiranju sa pregledom rezultata postignutih na testu općeg znanja i pisanog rada-eseja (Javni natječaj za prijem kandidata u činu “Mlađi inspektor”)