Liste kandidata-Ministarstvo unutarnjih poslova ŽP

2091

Liste kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja za prijem kandidata za upošljavanje u činu policajca

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja za prijem kandidata za upošljavanje u činu mlađeg inspektora