Liste kandidata predloženih za školovanje-Ministarstvo unutarnjih poslova ŽP

1197

Lista kandidata predloženih za školovanje-čin mlađi inspektor

Lista kandidata predloženih za školovanje-čin policajac