Liste postignutih rezultata-Ministarstvo unutarnjih poslova ŽP

1797

Lista rezultata na testu fizičke spremnosti za čin policajac

Lista rezultata postignutih na testu fizičke spremnosti za čin mlađi inspektor