Više

    Liste potencijalnih korisnika sredstava po provedenim javnim pozivima Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja

    Najčitanije

    Temeljem točke VI stavak 3. i točke VII stavak 3. Javnih poziva objavljenih dana 19.08.2019. godine, Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavljuje prijedlog:

    -Listi potencijalnih korisnika sredstava po svim javnim pozivima:

    1. Liste potencijalnih korisnika sredstava po „Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima“;

    2. Liste potencijalnih korisnika sredstava po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba“;

    3. Liste potencijalnih korisnika sredstava po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za subvencioniranje troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije“;

    4. Liste potencijalnih korisnika sredstava po „ Javnom pozivu za prikupljanje prijava za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava;

    5. Liste potencijalnih korisnika sredstava po „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova nabavke osnovnih sredstava;

    -Liste podnositelja prijava koji nisu zadovoljili uvjete po javnim pozivima sa razlozima odbijanja:

    1.1. Lista podnositelja Prijava koji nisu zadovoljili uvjete po prijavi na „Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima“

    2.1. Lista podnositelja Prijava koji nisu zadovoljili uvjete po prijavi na „Javni poziv za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba“;

    3.1. Lista podnositelja Prijava koji nisu zadovoljili uvjete po prijavi na „Javni poziv za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za subvencioniranje troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije“;

    4.1. Lista podnositelja Prijava koji nisu zadovoljili uvjete po prijavi na „Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava;

    5.1. Lista podnositelja Prijava koji nisu zadovoljili uvjete po prijavi na „Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova nabavke osnovnih sredstava;

    N A P O M E N A:

    A. Podnositelji Prijava na Javne pozive pod točkama 1., 2., 3., 4. i 5. koji se nalaze na Listi potencijalnih korisnika sredstava, kao i podnositelji Prijava koji nisu zadovoljili uvjete po javnom pozivu pod točkama 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. i 5.1. mogu uložiti Prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga Listi na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

    Neblagovremeni Prigovor neće se razmatrati.

    Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu:

    MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE
    Titova b.b.ODŽAK 76 290
    sa naznakom na kuverti:
    Prigovor po rezultatima „NAVESTI PUNI NAZIV JAVNOG POZIVA“

    B. Po Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava za financijske potpore razvoju zadruga nije bilo prispjelih prijava, izvijestili su iz Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja.

    spot_img
    spot_img

    Posljednje obavijesti