Više

  Liste potencijalnih korisnika sredstava po provedenim Javnim pozivima Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja

  Najčitanije

  Povodom objavljenih Javnih poziva Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, na dan 17.07.2018. godine, a na temelju članka 9. (5) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima“, članka 10. (4) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu ( refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranu kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, te članka 9.(5) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu/ refundaciju nepovratnih financijskih sredstava za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavljuje Liste potencijalnih korisnika sredstava.

  Liste potencijalnih korisnika sredstava se mogu preuzeti pojedinačno po Javnim pozivima ovdje:
  – Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima;
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i za nabavku obrtnih sredstava
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije

  NAPOMENA: Svi podnosioci Prijava/Zahtjeva čija imena gospodarskih društava i obrta nisu objavljena na Listama potencijalnih korisnika financijskih sredstava „Granta za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“, temeljem odredaba gore navedenih Pravilnika, mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja Lista potencijalnih korisnika sredstava na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

  Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJAŽUPANIJE POSAVSKE
  Titova b.b.ODŽAK 76 290
  sa naznakom na koverti:
  Prigovor po rezultatima Javnog poziva: n a v e s t i J a v n i p o z i v

  Prigovori podneseni nakon isteka roka za podnošenje prigovora, neće se razmatrati i biti će odbačeni kao neblagovremeno podneseni.

  Podnosioci Prijava/Zahtjeva čiji nazivi ili imena nisu objavljeni na Listama potencijalnih korisnika sredstava, a čijim se zahtjevima nije moglo udovoljiti, o razlozima odbijanja mogu se upoznati uvidom u Liste odbijenih Prijava/Zahtjeva ovdje:

  Lista odbijenih Zahtjeva za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije

  Lista odbijenih Zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti