Više

  Liste potencijalnih korisnika sredstava po provedenom Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava kao poticaj poduzetništvu i obrtu

  Najčitanije

  Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske je objavilo Liste potencijalnih korisnika sredstava po provedenom Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava kao poticaj poduzetništvu i obrtu, objavljenom 14.11.2016. godine.

  Također, zbog velikog broja prijava na Javni poziv sva gospodarska društva i obrtnici, koji su pravo na sredstva ostvarili na temelju dostavljenih predračuna za nabavku planiranih osnovnih sredstava, pravo na isplatu financijskih sredstava ostvariti tek na temelju dostavljenih dokaza o konačnoj nabavci sredstva. Dokaze o konačnoj nabavci osnovnog sredstva, spomenuta gospodarska društva i obrtnici će moći dostavljati do 31.03.2017. godine i pravo na isplatu će steći na temelju Proračuna za 2017.u godinu o čemu će još jednom pojedinačno biti izviješteni nakon 31.12.2016.

  Svi podnositelji zahtjeva čija imena se nalaze na Listi odbijenih gospodarskih društava i Listi odbijenih obrta mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja Lista potencijalnih korisnika sredstava na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske. Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE Titova b.b. ODŽAK 76 290

  sa naznakom na koverti:“Prigovor po rezultatima Javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava kao poticaj poduzetništvu i obrtu“

  Prigovori podneseni nakon isteka roka za podnošenje prigovora, neće se razmatrati i biti će odbačeni kao neblagovremeno podneseni.

  Ovdje možete preuzeti:

  Lista odbijenih zahtjeva obrtnika
  Lista obrtnika – potencijalnih korisnika sredstava
  Lista odbijenih zahtjeva gospodarskih društava
  Lista gospodarskih društava-potencijalnih korisnika sredstava

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti