Više

  Liste potencijalnih korisnika sufinanciranja mjera smanjenja zagađenosti zraka na području ŽP

  Najčitanije

  Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Županije Posavske za 2021. godinu, objavljenog dana 01.09.2021. godine na stranici Vlade Županije Posavske Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske objavljuje prijedlog:


  NAPOMENA:
  Podnositelji prijava na navedeni Javni poziv mogu uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga Listi na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.
  Neblagovremeni Prigovor neće se razmatrati.
  Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

  Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša županije posavske Jug I , 76270 ORAŠJE sa naznakom na koverti: Prigovor po rezultatima „Javnog poziva za sufinanciranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Županije Posavske za 2021. godinu“.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti