Liste sa rezultatima postignutim na intervjuu i na svim testovima za upošljavanje-Ministarstvo unutarnjih poslova ŽP

1780

Lista rezultata sa intervjua za čin policajac

Lista rezultata sa intervjua za čin mlađi inspektor

Lista sa rezultatima postignutim na svim testovima za upošljavanje u čin policajac

Lista sa rezultatima postignutim na svim testovima za upošljavanje u čin mlađi inspektor