Više

  Memorandum o razumijevanju u uspostavi Partnerstva politika za cjeloživotno poduzetničko učenje u Županiji Posavskoj

  Najčitanije

  Nakon provođenja radionice „Partnerstvo politika za cjeloživotno učenje“ koja je održana u Vladi Županije Posavske, organizirano je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o uspostavi Partnerstva politika za cjeloživotno poduzetničko učenje u Županiji Posavskoj u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa ŽP.

  Potpisnici Memorandum su:

  -Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  -Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske,
  -Gospodarska komora Županije Posavske,
  -Obrtnička komora Županije Posavske,
  -Služba za upošljavanje Županije Posavske.

  Memorandumom o razumijevanju uspostavlja se partnerstvo politika za cjeloživotno poduzetničko učenje u Županiji Posavskoj koje će funkcionirati kao savjetodavno tijelo u cilju uspostave suradnje u vođenju politika cjeloživotnog poduzetničkog učenja.

  Partnerstvo politika će poduzimati sljedeće aktivnosti:

  • Savjetovati relevantna kantonalna ministarstava i Vladu Županije Posavske kada su u pitanju neophodne strateške aktivnosti i mjere koordinacije implementacijskih tijela zaduženih za implementaciju i provedbu aktivnosti vezanih za cjeloživotno poduzetničko učenje;
  • Prikupljati i obrađivati informacije o poduzetničkom učenju, te izrađivati redovni godišnji pregled stanja i napretka u poduzetničkom učenju u Županiji Posavskoj;
  • Podržavati i nadgledati provedbe aktivnosti poduzetničkog učenja u Županiji Posavskoj i izdavati preporuke za poboljšanja;
  • Organizirati i podržavati inicijative koje imaju za cilj podizanje svijesti za cjeloživotno poduzetničko učenje;
  • Pratiti trendove razvoja poduzetničkog učenja u EU, te izvještavati relevantne vlasti o EU i regionalnim procedurama procjene o napretku u cjeloživotnom poduzetničkom učenju;
  • Predlagati aktivnosti koje trebaju biti uključene u strateške dokumente Županije Posavske;
  • Identificirati moguće izvore financiranja promidžbe učenja o poduzetništvu (pilot projekti, privatna i donatorska sredstva, kombinirano);
  • Podizati svijest i graditi kapacitete ključnih sudionika (poslodavaca, ravnatelja škola, službe za upošljavanje, lokanih vlasti) kroz promidžbu učenja o poduzetništvu i njegove koristi za lokalnu zajednicu;
  • Promovirati dobre prakse;
  • Redovno se sastajati s ključnim sudionicima u Županiji Posavskoj kako bi se promovirale i razvijale nove ideje
  • Poticati na suradnju obrazovne institucije i kompanije u cilju budućih obuka za mala i srednja poduzeća.
  • Uključivati lokalne medije kako bi se uspješna partnerstva predstavljala javnosti;
  • Poduzimati i druge aktivnosti u cilju unaprijeđenija cjeloživotnog poduzetničkog učenja u Županiji Posavskoj.
  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti