Memorandum o razumijevanju u uspostavi Partnerstva politika za cjeloživotno poduzetničko učenje u Županiji Posavskoj

Najčitanije

Nakon provođenja radionice „Partnerstvo politika za cjeloživotno učenje“ koja je održana u Vladi Županije Posavske, organizirano je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o uspostavi Partnerstva politika za cjeloživotno poduzetničko učenje u Županiji Posavskoj u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa ŽP.

Potpisnici Memorandum su:

-Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa,
-Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske,
-Gospodarska komora Županije Posavske,
-Obrtnička komora Županije Posavske,
-Služba za upošljavanje Županije Posavske.

Memorandumom o razumijevanju uspostavlja se partnerstvo politika za cjeloživotno poduzetničko učenje u Županiji Posavskoj koje će funkcionirati kao savjetodavno tijelo u cilju uspostave suradnje u vođenju politika cjeloživotnog poduzetničkog učenja.

Partnerstvo politika će poduzimati sljedeće aktivnosti:

 • Savjetovati relevantna kantonalna ministarstava i Vladu Županije Posavske kada su u pitanju neophodne strateške aktivnosti i mjere koordinacije implementacijskih tijela zaduženih za implementaciju i provedbu aktivnosti vezanih za cjeloživotno poduzetničko učenje;
 • Prikupljati i obrađivati informacije o poduzetničkom učenju, te izrađivati redovni godišnji pregled stanja i napretka u poduzetničkom učenju u Županiji Posavskoj;
 • Podržavati i nadgledati provedbe aktivnosti poduzetničkog učenja u Županiji Posavskoj i izdavati preporuke za poboljšanja;
 • Organizirati i podržavati inicijative koje imaju za cilj podizanje svijesti za cjeloživotno poduzetničko učenje;
 • Pratiti trendove razvoja poduzetničkog učenja u EU, te izvještavati relevantne vlasti o EU i regionalnim procedurama procjene o napretku u cjeloživotnom poduzetničkom učenju;
 • Predlagati aktivnosti koje trebaju biti uključene u strateške dokumente Županije Posavske;
 • Identificirati moguće izvore financiranja promidžbe učenja o poduzetništvu (pilot projekti, privatna i donatorska sredstva, kombinirano);
 • Podizati svijest i graditi kapacitete ključnih sudionika (poslodavaca, ravnatelja škola, službe za upošljavanje, lokanih vlasti) kroz promidžbu učenja o poduzetništvu i njegove koristi za lokalnu zajednicu;
 • Promovirati dobre prakse;
 • Redovno se sastajati s ključnim sudionicima u Županiji Posavskoj kako bi se promovirale i razvijale nove ideje
 • Poticati na suradnju obrazovne institucije i kompanije u cilju budućih obuka za mala i srednja poduzeća.
 • Uključivati lokalne medije kako bi se uspješna partnerstva predstavljala javnosti;
 • Poduzimati i druge aktivnosti u cilju unaprijeđenija cjeloživotnog poduzetničkog učenja u Županiji Posavskoj.
spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti