Više

  Ministar zdravstva i socijalne politike Damir Živković o prioritetima ministarstva

  Najčitanije

  Ministar zdravstva i socijalne politike Damir Živković gostujući u emisiji „Otvorena vlada“, koja se na temu aktualnosti iz rada Vlade Županije Posavske i županijskih institucija emitira na valovima Radio postaja Orašje, Odžak i radio Preporoda, govorio je uz ostalo na aktualnu temu štrajka zdravstvenih djelatnika te pojasnio još uvijek otvorene pregovore sa sindikatom zdravstva.
  -Kolektivni ugovor za zdravstvo je istekao 31.12.2023. uz mogućnost primjene još tri mjeseca. Radnici su nezadovoljni jer smo stvarno pri dnu sa plaćama što se tiče Federacije BiH. Pregovori su u tijeku. Održali smo četiri sastanka, peti sastanak je bio zakazan za 2.2., međutim predstavnici sindikata se nisu mogli odazvati, imali su ranije preuzetih obaveza. U ponedjeljak je održan štrajk upozorenja u trajanju od pola sata. Mi smo ponudili sindikatu dva modela povećanja plaća, prvi model je bio povećanje plaća 15% svima, što su oni odbili, a drugi je model bilo povećanje satnice za 10% i povećanje koeficijenta za prvih pet platnih razreda 0,1, a za šesti, sedmi i osmi platni razred odnosno za doktore, specijaliste, subspecijaliste je povećanje koeficijenta složenosti za 0,3. Sindikat je odbio i taj prijedlog. Insistiraju na tome da satnica bude ta koju smo mi ponudili, ali traže povećanje koeficijenata za 0,2 za sve kategorije. U ovom trenutku jednostavno ne možemo izfinancirati taj prijedlog. Mi smo ponudili maksimum kojeg možemo financijski pratiti što je okom milijun i pol na razini godine a svako dodatno povećanje će nam stvarati problem u zdravstvu. Očekujemo nastavak pregovora ovaj tjedan a na sastanku će biti i predsjednik Vlade Županije Posavske, izjavio je ministar Živković.

  Što se tiče prošle 2023. g. komentirajući što je sve urađeno ministar Živković je izdvojio sljedeće:
  -u području socijalne politike vršeno je uvećanje svih prava koja su u nadležnosti Ministarstva kroz izmjene i dopune postojećih zakonskih i podzakonskih akata čime je uvećano pravo na dječiji doplatak obiteljima sa troje i više djece kao i za djecu sa posebnim potrebama, uvećana su prava za neuposlene majke porodilje na 400,00 KM mjesečno, a za uposlene majke porodilje je omogućen rad na polovicu radnog vremena nakon isteka porodiljnog odsustva u skladu sa Zakonom o radu,
  -u području zdravstva su također vršene izmjene i dopune podzakonskih akata te donošenje novih, a čime su uvećana prava pri korištenju banjskog liječenja, povećan je obim ortopedskih pomagala, reguliran je način uplate doprinosa za obveznike uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, uređeno je plaćanje participacije kojim je braniteljska populacija oslobođena plaćanja participacije i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, donošenjem pravilnika o sanitetskom prijevozu je omogućen besplatan sanitetski prijevoz za najugroženije kategorije pacijenata, proširena je Pozitivna lista lijekova sa novim lijekovima, uvećane su stipendije studentima medicine na 500,00 KM, unaprijeđen je rad i organizacija patronažne službe te su organizirani besplatni sistematski pregledi za predškolsku djecu, a potpisan je i Aneks važećeg kolektivnog ugovora kojim su poboljšana prava zaposlenih u zdravstvu.
  -Od kapitalnih projekata ministarstvo je sufinanciralo izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Orašje kao i adaptaciju zgrade u koju je prešao Zavod za javno zdravstvo dok je u Domu zdravlja Odžak sufinancirana nabavka i ugradnja dva nova lifta. Za Dom zdravlja Domaljevac-Šamac su izdvojena sredstva za potpuno opremanje dermatovenerološke ambulante koja će biti na raspolaganju svim pacijentima Županije Posavske čime je uvedena i nova usluga u našem sustavu. Nakon olujnog nevremena izdvojena su sredstva u iznosu od 140.000,00 KM za obnovu krova Doma zdravlja Odžak te za sanaciju štete na zgradi Županijske bolnice u Orašju. Također je bitno naglasiti i nabavku dva nova sanitetska vozila za potrebe domova zdravlja Orašje i Odžak, kazao je ministar Živković.

  U ovoj je godini ministar je naglasio među prioritete unapređenje uvjeta za rad u zdravstvenim ustanovama, te poboljšanje kvalitete i obima zdravstvenih usluga, unapređenje sustava informatizacije u zdravstvu, uvođenje „e-iskaznice“.-Planira se sufinanciranje više programa zdravstvene zaštite, usvojit će se i programi poticajnih mjera za ostanak trenutnih i privlačenje novih liječnika specijalistačime će se pokušati kadrovski jačati naš zdravstveni sustav te donošenje novog kolektivnog ugovora kojim će biti poboljšan status svih uposlenih u zdravstvenom susutavu, zaključio je ministar Damir Živković.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti