Ministarstva Županije Posavske i Uprave utemeljene su Zakonom o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave. Temeljem tog Zakona određen je i djelokrug rada ministarstava i Uprava.

Ministarstva Županije Posavske:

1. MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA
2. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
3. MINISTARSTVO FINANCIJA
4. MINISTARSTVO PROMETA, VEZA I ZAŠTITE OKOLIŠA
5. MINISTARTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA
6. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE
7. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA
8. MINISTARTVO GOSPODARSTVA,RADA I PROSTORNOG UREĐENJA

9. MINISTARSTVO BRANITELJA