Više

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske reagiralo na Prijedlog novčanih potpora u poljoprivredi za 2018. g.

  Najčitanije

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske upoznato je s Prijedlogom Programa novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu „Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“.

  U istom Prijedlogu Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prvi put predlaže različite visine novčanih potpora za pravne i fizičke osobe, s tim da smanjenje visine novčane potpore za pravne osobe iznosi cca 7%, dok smanjenje za fizičke osobe iznosi do 30% za određene kulture i proizvodnje.

  Kako se stanovništvo Županije Posavske pretežito bavi poljoprivredom, a fizičke osobe (cca 1000 obitelji) u raspodjeli novčanih potpora sudjeluju sa preko 60% u ukupnom novčanom iznosu, a sa preko 80% u ukupnom broju upućenih zahtjeva za isplatu federalnih novčanih potpora, ovo Ministarstvo smatra krajnje neprihvatljivim ovakav prijedlog raspodjele sredstava za isplatu novčanih potpora.

  Uz ograničenje isplate novčane potpore od 6.000,00 KM za fizičke osobe, fizičke osobe će biti oštećene i za 30% umanjenih iznosa potpora u odnosu na iznose novčanih potpora u 2017. godini.

  Kako je u 2018. godini stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, a vezano za povećanje trošarina na gorivo u iznosu od 0,15 KM/l, to predstavlja dodatno opterećenje za naše poljoprivredne proizvođače.

  Uzevši u obzir još uvijek prisutne posljedice katastrofalne poplave u 2014. godini i prirodne nesreće od suše u 2017. godini, Ministarstvo smatra da bi radi osiguranja teško dostignutih obima proizvodnje u ratarstvu i stočarstvu svako umanjivanje iznosa novčanih potpora u 2018. godini negativno utjecalo na obujam poljoprivredne proizvodnje u Županiji Posavskoj.

  Neravnopravan položaj fizičkih osoba u predloženom Prijedlogu Programa bi izazvao napuštanje proizvodnje od velikog broja individualnih poljoprivrednih proizvođača, a uzevši u obzir negativne migracijske trendove na prostoru Županije Posavske, Ministarstvo smatra da bi ovakav način raspodjele novčanih potpora još više pojačao ovakav negativan trend.

  Ministarstvo također smatra da bi iznos novčane potpore za ratarske proizvodnje trebao biti povećan, s obzirom na gore navedena poskupljenja proizvodnje.

  Novčane potpore u poljoprivrednoj proizvodnji nemaju samo za cilj ostvariti profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju i ukrupniti poljoprivredni sektor, nego bi trebale kombinirati različita rješenja kroz isplate novčanih potpora koje bi osigurale ostanak domicilnog stanovništva u ruralnim područjima što je poglavito važno za prostor Županije Posavske koja spada u red najnerazvijenijih županija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

  Zbog svega navedenog smatram da prijedlog potpora za 2018. godinu treba biti odbačen, a Program iz 2017. godine može poslužiti kao dobra osnova za donošenje navedenog Programa, izjavio je Mato Brkić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP.

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti