Misija OSCE-a u BiH organizirala sastanak u Vladi Županije Posavske

Najčitanije

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH održan je sastanak u Vladi Županije Posavske na temu Procjena mogućnosti za pojavu korupcije u oblasti financiranja organizacija civilnog društva na lokalnom nivou. Sastanku su nazočili Milana Memić, službenica za pitanja sudjelovanja građana OSCE ureda u Tuzli, Elmir Pilav, predstavnik Vlade Bosansko-podrinjske županije i predsjednik Tima za borbu protiv korupcije, tajnik Vlade ŽP Katica Baotić i predstavnici ministarstava i službi Vlade Županije Posavske. Na sastanku su prezentirane aktivnosti Vlade Bosansko-podrinjske županije o unapređenjima sustava potpore udrugama građana i procesu izrade registra.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti