MUP-Konačna lista kandidata

1355

Konačna lista kandidata predloženih za zapošljavanje u činu “policajac”

Konačna lista kandidata predloženih za zapošljavanje u činu “mlađi inspektor”