MUP – Konačna lista Kandidata koji su priložili svu traženu dokumentaciju

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna  i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Ž U P A N I J A   P O S A V S K A

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava policije

Komisija za izbore

O R A Š J E

 

 

 

Konačna lista Kandidata koji su priložili svu traženu dokumentaciju

 

Redni broj Ime i prezime kandidata Adresa  prebivališta
1. Katarina Živković D. Mahala, J.B. Jelačića 97
2. Stojanka Mikić Ul. Gredice I bb, Brčko Distrikt
3. Anto Radman G. Svilaj bb, Odžak
4. Kristijan Baotić Stjepana Radića 138, D. Mahala
5. Mario Grgić Vojskova 130 Odžak
6. Janja Nedić V. Nazora 187, Tolisa
7. Marija Džoić Ul. Savska 17, D. Mahala
8. Inis Emrulović Orašje, XXV ulica
9. Marija Stević Ul. Dr. Abdulaha Bukvice 44, Brčko
10. Mujo Ahmetović Ul. Mike Miletića 37, Odžak
11. Matej Kopić Ivana Gundulića 11, D. Mahala
12. Mario Božić Ivana Gundulića 9, Donja Mahala
13. Amir Puzić Proleterska 1 Odžak
14. Juro Đukić  Zorice bb Odžak
15. Leonardo Knežević Ugljara 196a
16. Ilija Jozić Krepšić 133 a, Brčko
17. Ivan Jurić B. Jelačića 7, D. Mahala
18. Marinko Vincetić V. Nazora 71 a. Donja Mahala
19. Đuro Lucić Posavskih branitelja 59 Domaljevac
20. Jozo Barišić D. Svilaj 289,  Odžak
21. Igor Simić Jahorinska 3 Modriča
22. Mario Džijan A.Stepinca 19 Bok
23. Ivan Pejičić J. B. Jelačića 18 Matići
24. Mato Mikić Orašje, XXX ulica 26
25. Josip Filipović Ribarska 5 Bok
26. Boris Mašić Filipovići 14 b Bok
27. Mario Nedić Tolisa, Omladinska 17 a
28. Mato Marošević Tolisa, Ostružanska 66
29. Ivo Koturić Domaljevac, S. Radića 3
30. Andrea Matić Domaljevac, J. B Jelačića 22
31. Janja Nedić Tolisa, V. Nazora 319
32. Leon Tomašević Vidovice, J. B. Jelačića 127
33. Valton Čočaj Odžak, 14. Aprila 16
34. Anton Rajkovačić Odžak, Maršala Tita bb
35. Asmir Zlatkić XVI ulica 10 Orašje
36. Alen Kozarević Brčko, Osmana Mehmedovića 4
37. Matija Živković D. Mahala, Školska 6
38. Perica Nedić Tolisa, V. Nazora 288
39. Marko Matolić XXXIV ulica 21, Orašje
40. Sanja Ostojić Gornji Brezik 199, Brčko
41. Osman Primeća Orašje, XIV ulica 44
42. Pavo Pandurević (Andrije) Odžak, Ul. R. Porobića bb
43. Marina Nedić Tolisa, V. Nazora 110
44. Ivan Prgomet Ul. J. B. Jelačića 5 Grebnice
45. Anita Mutabdžić U. M. Gupca 8 O. Luka
46. Boris Nedić Tolisa, Oslobođenja 10
47. Vladimir Marošević Tolisa, V. Nazora 1
48. Tunjo Grgić O. Luka, K. Tomislava 24
49. Mato Klaić D. Mahala Sarajevska bb
50. Đuro Dominković Tolisa, Oslobođenja 43
51. Anto Klaić D. Mahala, Vrtovi 2
52. Slađan Živković Kostrč  74 a
53. Mirza Hadžiomerović Odžak, Proleterska 92
54. Sandy Ajanović (Vernes) Odžak, Titova bb
55. Alma Puran Orašje VII ulica 60
56. Selma Zukić XIII ulica 13, Orašje
57. Antonio Vidović  Bok, Domobranska 87 a
58. Dejan Džojić D. Mahala, Franjevačka bb
59. Franjo Oršolić Oštra Luka, K. Tomislava 23
60. Darko Grahovac J. Kaštelana 38 Brčko
61. Bogdan Kovačević Ul. Nikole Pašića 4/14, 76280 Modriča
62. Meliha Šaldić Brodska bb, Odžak
63. Juraj Kovčić (Petar) Prud bb, Odžak
64. Rizah Ganić S. Grebenarevića , Odžak
65. Vinko Udovičić Novo Selo 409 Odžak
66. Stjepan Vidić D. Dubica, Odžak
67. Salko Fetahović Odžak, Proleterska bb
68. Marijo Kovačević Odžak,Ada bb
69. Emir Emić Odžak, R. Porobić bb
70. Ernada Karahasanović Rajska bb, Gradačac
71. Goran Zečević Mala Bukovica, Doboj
72. Ivan Bilušić Potočani 8 Odžak

 

 

Obavještavaju se naprijed navedeni kandidati da će testiranje biti obavljeno dana 13.10.2015. godine sa početkom u 11,00 sati u amfiteatru fakulteta smještenog u zgradi Srednje škole fra Martina Nedića (nova zgrada gimnazije) u Orašju – novo naselje obilaznica.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i  kemijsku olovku (plava tinta).

 

Predsjednik komisije za izbor

________________________

                                                                                               Ezvin Ahmetović

 

 

 

 

 

 

                                                    

Bosna  i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Ž U P A N I J A   P O S A V S K A

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava policije

Komisija za izbore

O R A Š J E

 

Konačna lista kandidata koji nisu priložili svu traženu dokumentaciju

 

 

Redni broj Ime i prezime kandidata Adresa prebivališta Razlog neispunjavanja
1. Semir Vošanović S. Grebenarevića bb Odžak Nedostaje prijava na javni natječaj
2. Benjamin Ibeljić Branilaca Bosne br. 13/4 Lukavac 75300  -nevažeće uvjerenje o državljanstvu (izdano 2014. godine)- starije od 6 mjeseci
3. Branislav Janjetović Tilava – Tomino brdo 36, Istočno Sarajevo Prelazi godine starosti (rođen 1975. godine)
4. Dino Hadžiefendić Odžak, Ul. Proleterska Nedostaje prijava, neovjerene kopije Izvoda iz MKR i uvjerenja o državljanstvu
5. Kristian Zečević G. Dubica bb Odžak

 

Nema prijavu
6. Tomislav Ivanović Bukova Greda 28 a, Bok Nedostaje prijava na natječaj i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka iz suda
7. Ilfad Huremović Redže Porobića bb Odžak Nedostaje prijava na natječaj, nedostaje izjava o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije
8. Dino Kahvedžić Redže Porobića bb

Odžak

Nedostaje prijava na natječaj, nedostaje izvod iz MKR
9. Ilija Margetić Ul. Biskupa Josipa Stadlera 23 Brčko Uvjerenje o državljanstvu starije od 6 mjeseci
10. Matije Dugonjić G. Dubica bb Odžak Nedostaje prijava
11. Mario Kobaš Radnička 15, Oštra Luka Nedostaje prijava i važeće uvjerenje o državljanstvu (starije od 6 mjeseci)
12. Mato Paradžik Prud bb Odžak Nevažeće uvjerenje o državljanstvu (starije od 6 mjeseci)
13. Juro Garić Titova bb Odžak Uvjerenje o državljanstvu starije od 6 mjeseci, nedostaje diploma SSS.
14. Marko Đurić Grbavica bb Brčko Nedostaje dokaz o četvrtom stupnju školske spreme
15. Srđan Gavrić Brčko, Uzunovića 42 Nedostaje prijava
16. Kristijan Kovačević G. Dubica Odžak Nedostaje prijava
17. Andriana Brandić Domaljevac, K. Zvonimira 16 Nedostaje prijava
18. Stjepan Jurić Donja Mahala, Sarajevska 24 Prešao godine starosti ( na dan raspisivanja natječaja imao navršenih 27 godina)
19. Suzana Tomašević Vidovice, Ul.Školska 2 Nema izjavu „B“ kategorije
20. Semir Halilović Odžak, R. Porobića Nema vozačku dozvolu „B „Kategorije
21. Hasmir Begić Odžak, Brodska bb Nema prijave, nema uvjerenje o državljanstvu
22. Marko Paradžik Odžak, Prud bb Uvjerenje o državljanstvu (starije od 6 mjeseci)
23. Ramiz Čivić Gradačac, Požaričkih branilaca bb Prešao godine starosti (stariji od 27 godine)
24. Dino Dujmenović Posavskih branitelja 122 Bazik Izvod iz MKR nevažeći (izvađen 2003. godine)
25. Jago Šimić Novo Selo, Odžak Nedostaje  prijava i uvjerenje o državljanstvu

 

 

Predsjednik komisije za izbor

________________________

                                                                                        Ezvin Ahmetović          

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti