Više

  MUP – Konačna lista Kandidata koji su priložili svu traženu dokumentaciju

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna  i Hercegovina 

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  Ž U P A N I J A   P O S A V S K A

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  Uprava policije

  Komisija za izbore

  O R A Š J E

   

   

   

  Konačna lista Kandidata koji su priložili svu traženu dokumentaciju

   

  Redni broj Ime i prezime kandidata Adresa  prebivališta
  1. Katarina Živković D. Mahala, J.B. Jelačića 97
  2. Stojanka Mikić Ul. Gredice I bb, Brčko Distrikt
  3. Anto Radman G. Svilaj bb, Odžak
  4. Kristijan Baotić Stjepana Radića 138, D. Mahala
  5. Mario Grgić Vojskova 130 Odžak
  6. Janja Nedić V. Nazora 187, Tolisa
  7. Marija Džoić Ul. Savska 17, D. Mahala
  8. Inis Emrulović Orašje, XXV ulica
  9. Marija Stević Ul. Dr. Abdulaha Bukvice 44, Brčko
  10. Mujo Ahmetović Ul. Mike Miletića 37, Odžak
  11. Matej Kopić Ivana Gundulića 11, D. Mahala
  12. Mario Božić Ivana Gundulića 9, Donja Mahala
  13. Amir Puzić Proleterska 1 Odžak
  14. Juro Đukić  Zorice bb Odžak
  15. Leonardo Knežević Ugljara 196a
  16. Ilija Jozić Krepšić 133 a, Brčko
  17. Ivan Jurić B. Jelačića 7, D. Mahala
  18. Marinko Vincetić V. Nazora 71 a. Donja Mahala
  19. Đuro Lucić Posavskih branitelja 59 Domaljevac
  20. Jozo Barišić D. Svilaj 289,  Odžak
  21. Igor Simić Jahorinska 3 Modriča
  22. Mario Džijan A.Stepinca 19 Bok
  23. Ivan Pejičić J. B. Jelačića 18 Matići
  24. Mato Mikić Orašje, XXX ulica 26
  25. Josip Filipović Ribarska 5 Bok
  26. Boris Mašić Filipovići 14 b Bok
  27. Mario Nedić Tolisa, Omladinska 17 a
  28. Mato Marošević Tolisa, Ostružanska 66
  29. Ivo Koturić Domaljevac, S. Radića 3
  30. Andrea Matić Domaljevac, J. B Jelačića 22
  31. Janja Nedić Tolisa, V. Nazora 319
  32. Leon Tomašević Vidovice, J. B. Jelačića 127
  33. Valton Čočaj Odžak, 14. Aprila 16
  34. Anton Rajkovačić Odžak, Maršala Tita bb
  35. Asmir Zlatkić XVI ulica 10 Orašje
  36. Alen Kozarević Brčko, Osmana Mehmedovića 4
  37. Matija Živković D. Mahala, Školska 6
  38. Perica Nedić Tolisa, V. Nazora 288
  39. Marko Matolić XXXIV ulica 21, Orašje
  40. Sanja Ostojić Gornji Brezik 199, Brčko
  41. Osman Primeća Orašje, XIV ulica 44
  42. Pavo Pandurević (Andrije) Odžak, Ul. R. Porobića bb
  43. Marina Nedić Tolisa, V. Nazora 110
  44. Ivan Prgomet Ul. J. B. Jelačića 5 Grebnice
  45. Anita Mutabdžić U. M. Gupca 8 O. Luka
  46. Boris Nedić Tolisa, Oslobođenja 10
  47. Vladimir Marošević Tolisa, V. Nazora 1
  48. Tunjo Grgić O. Luka, K. Tomislava 24
  49. Mato Klaić D. Mahala Sarajevska bb
  50. Đuro Dominković Tolisa, Oslobođenja 43
  51. Anto Klaić D. Mahala, Vrtovi 2
  52. Slađan Živković Kostrč  74 a
  53. Mirza Hadžiomerović Odžak, Proleterska 92
  54. Sandy Ajanović (Vernes) Odžak, Titova bb
  55. Alma Puran Orašje VII ulica 60
  56. Selma Zukić XIII ulica 13, Orašje
  57. Antonio Vidović  Bok, Domobranska 87 a
  58. Dejan Džojić D. Mahala, Franjevačka bb
  59. Franjo Oršolić Oštra Luka, K. Tomislava 23
  60. Darko Grahovac J. Kaštelana 38 Brčko
  61. Bogdan Kovačević Ul. Nikole Pašića 4/14, 76280 Modriča
  62. Meliha Šaldić Brodska bb, Odžak
  63. Juraj Kovčić (Petar) Prud bb, Odžak
  64. Rizah Ganić S. Grebenarevića , Odžak
  65. Vinko Udovičić Novo Selo 409 Odžak
  66. Stjepan Vidić D. Dubica, Odžak
  67. Salko Fetahović Odžak, Proleterska bb
  68. Marijo Kovačević Odžak,Ada bb
  69. Emir Emić Odžak, R. Porobić bb
  70. Ernada Karahasanović Rajska bb, Gradačac
  71. Goran Zečević Mala Bukovica, Doboj
  72. Ivan Bilušić Potočani 8 Odžak

   

   

  Obavještavaju se naprijed navedeni kandidati da će testiranje biti obavljeno dana 13.10.2015. godine sa početkom u 11,00 sati u amfiteatru fakulteta smještenog u zgradi Srednje škole fra Martina Nedića (nova zgrada gimnazije) u Orašju – novo naselje obilaznica.

  Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i  kemijsku olovku (plava tinta).

   

  Predsjednik komisije za izbor

  ________________________

                                                                                                 Ezvin Ahmetović

   

   

   

   

   

   

                                                      

  Bosna  i Hercegovina 

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  Ž U P A N I J A   P O S A V S K A

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  Uprava policije

  Komisija za izbore

  O R A Š J E

   

  Konačna lista kandidata koji nisu priložili svu traženu dokumentaciju

   

   

  Redni broj Ime i prezime kandidata Adresa prebivališta Razlog neispunjavanja
  1. Semir Vošanović S. Grebenarevića bb Odžak Nedostaje prijava na javni natječaj
  2. Benjamin Ibeljić Branilaca Bosne br. 13/4 Lukavac 75300  -nevažeće uvjerenje o državljanstvu (izdano 2014. godine)- starije od 6 mjeseci
  3. Branislav Janjetović Tilava – Tomino brdo 36, Istočno Sarajevo Prelazi godine starosti (rođen 1975. godine)
  4. Dino Hadžiefendić Odžak, Ul. Proleterska Nedostaje prijava, neovjerene kopije Izvoda iz MKR i uvjerenja o državljanstvu
  5. Kristian Zečević G. Dubica bb Odžak

   

  Nema prijavu
  6. Tomislav Ivanović Bukova Greda 28 a, Bok Nedostaje prijava na natječaj i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka iz suda
  7. Ilfad Huremović Redže Porobića bb Odžak Nedostaje prijava na natječaj, nedostaje izjava o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije
  8. Dino Kahvedžić Redže Porobića bb

  Odžak

  Nedostaje prijava na natječaj, nedostaje izvod iz MKR
  9. Ilija Margetić Ul. Biskupa Josipa Stadlera 23 Brčko Uvjerenje o državljanstvu starije od 6 mjeseci
  10. Matije Dugonjić G. Dubica bb Odžak Nedostaje prijava
  11. Mario Kobaš Radnička 15, Oštra Luka Nedostaje prijava i važeće uvjerenje o državljanstvu (starije od 6 mjeseci)
  12. Mato Paradžik Prud bb Odžak Nevažeće uvjerenje o državljanstvu (starije od 6 mjeseci)
  13. Juro Garić Titova bb Odžak Uvjerenje o državljanstvu starije od 6 mjeseci, nedostaje diploma SSS.
  14. Marko Đurić Grbavica bb Brčko Nedostaje dokaz o četvrtom stupnju školske spreme
  15. Srđan Gavrić Brčko, Uzunovića 42 Nedostaje prijava
  16. Kristijan Kovačević G. Dubica Odžak Nedostaje prijava
  17. Andriana Brandić Domaljevac, K. Zvonimira 16 Nedostaje prijava
  18. Stjepan Jurić Donja Mahala, Sarajevska 24 Prešao godine starosti ( na dan raspisivanja natječaja imao navršenih 27 godina)
  19. Suzana Tomašević Vidovice, Ul.Školska 2 Nema izjavu „B“ kategorije
  20. Semir Halilović Odžak, R. Porobića Nema vozačku dozvolu „B „Kategorije
  21. Hasmir Begić Odžak, Brodska bb Nema prijave, nema uvjerenje o državljanstvu
  22. Marko Paradžik Odžak, Prud bb Uvjerenje o državljanstvu (starije od 6 mjeseci)
  23. Ramiz Čivić Gradačac, Požaričkih branilaca bb Prešao godine starosti (stariji od 27 godine)
  24. Dino Dujmenović Posavskih branitelja 122 Bazik Izvod iz MKR nevažeći (izvađen 2003. godine)
  25. Jago Šimić Novo Selo, Odžak Nedostaje  prijava i uvjerenje o državljanstvu

   

   

  Predsjednik komisije za izbor

  ________________________

                                                                                          Ezvin Ahmetović          

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti