MUP konačna lista

Najčitanije

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ž U P A N I J A P O S A V S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbor
O R A Š J E

Broj: 02-2/1-04-453/15-KZI-13
Orašje, 21.03.2016. godine
KONAČNA LISTA KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA UPOŠLJAVANJE U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE
Redni broj ime i prezime kandidata
1. Miroslav Baotić
2. Edin Bajrektarević
3. Marijana Tomašević
4. Igor Zlatarević
5. Stjepan Ćutunić

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA IZBOR
Goran Kopić

ODOBRAVA POLICIJSKI KOMESAR
Marijan Mikić
Generalni inspektor policije

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti