Više

  MUP konačna lista

  Najčitanije

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  Ž U P A N I J A P O S A V S K A
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  Uprava policije
  Komisija za izbor
  O R A Š J E

  Broj: 02-2/1-04-453/15-KZI-13
  Orašje, 21.03.2016. godine
  KONAČNA LISTA KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA UPOŠLJAVANJE U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE
  Redni broj ime i prezime kandidata
  1. Miroslav Baotić
  2. Edin Bajrektarević
  3. Marijana Tomašević
  4. Igor Zlatarević
  5. Stjepan Ćutunić

   

   

   

  PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA IZBOR
  Goran Kopić

  ODOBRAVA POLICIJSKI KOMESAR
  Marijan Mikić
  Generalni inspektor policije

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti