MUP – lista bodova sa intervjua i tabela sa ukupnim brojem bodova

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna  i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Ž U P A N I J A   P O S A V S K A

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava policije

Komisija za izbor

O R A Š J E

 

 

LISTA OSTVARENIH  BODOVA PO TEMELJU INTERVJUA OBAVLJENOG SA KANDIDATIMA

 

 

I skupina

Redni broj Ime i prezime kandidata
Ukupno
1. Ahmetović Mujo 17
2. Ajanović Sandy 11
3. Čočaj Valton 10
4. Dominković Đuro 11
5. Emir Emić 15
6. Grgić Tunjo 14
7. Fetahović Salko 19
8. Filipović Josip 22
9. Hadžiomerović Mirza 11
10. Jurić Ivan 19
11. Klaić Anto 24
12. Knežević Leonardo 17
13. Kopić Matej 17
14. Koturić Ivo 21
15. Kovčić Juraj 19
16. Lucić Đuro 18
17. Marošević Vladimir 11

 

 

 

II skupina

Redni broj Ime i prezime kandidata
Ukupno
1. Matić Andrea 11
2. Matolić Marko 10
3. Mutabdžić Anita 10
4. Nedić Boris 9
5. Nedić Janja 11
6. Oršolić Franjo 19
7. Ostojić Sanja 10
8. Pandurević Pavo 23
9. Pejičić Ivan 15
10. Prgomet Ivan 19
11. Puzić Amir 11
12. Rajkovačić Anton 24
13. Šaldić Meliha 19
14. Tomašević Leon 19
15. Udovičić Vinko 24
16. Zukić Selma 19
17. Živković Matija 11

 

 

Orašje, 06.11.2015. godine

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Ezvin Ahmetović

 

 

 

Bosna  i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Ž U P A N I J A   P O S A V S K A

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava policije

Komisija za izbor

O R A Š J E

 

 

 

BODOVNA LISTA KANDIDATA sa kandidatima predloženim za upošljavanje

Redni broj Ime i prezime kandidata Test općeg znanja

Ocjena

Test fizičke spremnosti

Ocjena

Intervju

Ocjena

Ukupno
1. Boris Nedić 4 4 1 9
2. Mujo Ahmetović 2 4 3 9
3. Anto Klaić 1 3 5 9
4. Franjo Oršolić 2 4 3 9
5. Selma Zukić 1 5 3 9
6. Juraj Kovčić 1 5 3 9
7. Vinko Udovičić 1 2 5 8
8. Pavo Pandurević 1 3 4 8
9. Ivo Koturić 2 2 4 8
10. Josip Filipović 1 3 4 8
11. Tunjo Grgić 1 5 2 8
12. Ivan Pejičić 4 2 2 8
13. Sandy Ajanović 3 4 1 8
14. Janja Nedić 4 3 1 8
15. Andrea Matić 2 5 1 8
16. Sanja Ostojić 2 5 1 8
17. Amir Puzić 3 3 1 7
18. Anton Rajkovačić 1 1 5 7
19. Emir Emić 1 4 2 7
20. Matej Kopić 1 3 3 7
21. Vladimir Marošević 3 2 1 6
22. Đuro Dominković 1 4 1 6
23. Marko Matolić 2 3 1 6
24. Anita Mutabdžić 2 3 1 6
25. Leon Tomašević 2 1 3 6
26. Meliha Šaldić 1 2 3 6
27. Ivan Prgomet 1 2 3 6
28. Leonardo Knežević 1 2 3 6
29. Đuro Lucić 2 1 3 6
30. Matija Živković 2 2 1 5
31. Mirza Hadžiomerović 1 3 1 5
32. Ivan Jurić 1 1 3 5
33. Valton Čočaj 2 2 1 5
34. Salko Fetahović 1 1 3 5

 

Komisija za izbor predlaže kandidate od rednog broja 1. do rednog broja 10. za upošljavanje.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Svi kandidati imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave bodovne liste na oglasnim pločama MUP-a Županije Posavske odnosno na web stranici Vlade Županije Posavske. Žalba se podnosi   Policijskom odboru Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske , a koji se nalazi u sjedištu MUP-a ŽP u III ulici broj 20 u Orašju.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Ezvin Ahmetović

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti