Više

  Novčane potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2021. g.

  Najčitanije

  Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači s područja Županije Posavske da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenje federalnih novčanih potpora u poljoprivredi 01.10. tekuće godine.

  Navedeni rokovi odnose se na slijedeće proizvodnje i to:
  Biljna proizvodnja:

  – proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž)
  – proizvodnja stočnih žita (stočni ječam, kukuruz, zob i triticalle)
  – proizvodnja krmnog bilja (silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice)
  – proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i soja),
  – proizvodnja voća (šljiva, jabuka, kruška…)
  – proizvodnja duhana (Virginia i Berley)
  – proizvodnja deklariranog sjemena (strnih žita, kukuruza, soje, suncokreta i krumpira)
  – proizvodnja deklariranog sadnog materijala (krošnjastog i jagodičastog voća).

  Animalna proizvodnja:
  – proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka III kvartal tekuće godine
  – proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi
  – proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja
  – peradarska proizvodnja (uzgoj 18-to tjednih pilenki)
  – pčelarska proizvodnja (uzgoj pčelinjih zajednica te
  – izvorne zaštićene pasmine životinja.

  Također, naglašavamo da je Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/21) predvidio kao i prethodnih godina ostvarenje novčanih potpora i u uvjetima proglašenja elementarne nepogode (suša) i to: „fiskalni račun se ne dostavlja ukoliko je drugim pravnim aktom tako propisano, zasnovao proizvodnju na području općine ili grada na kojima je proglašeno stanje elementarne nepogode u tekućoj godini, oslobađa se dostavljanja dokaza za prodati proizvod, a umjesto toga dostavlja dokaz nadležne službe (općina) o nastaloj šteti, uz ostale uvjete i dokumentaciju za tu vrstu proizvodnje“, navedeni uvjeti se odnose kako na biljnu tako i animalnu proizvodnju.

  Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za model ruralnog razvoja i ostalih vrsta novčanih potpora je 05.10. tekuće godine, izuzev za ulaganja koja su financirana putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH kada se zahtjev podnosi kontinuirano tijekom godine, a odnosi se na ulaganje provedeno u razdoblju od 01.10. prethodne godine do roka navedenog u Ugovoru o korištenju sredstava potpore, a za zahtjeve podnesene tijekom tekuće godine krajnji rok za dovršetak ulaganja je 01.10. naredne godine. Po modelu ruralnog razvoja i ostalih vrsta novčanih potpora poljoprivredni proizvođači apliciraju direktno prema federalnom resornom Ministarstvu a svu administracijsku pomoć pružaju djelatnici ovoga Ministarstva.

  Imajući u vidu propisane rokove, mole se poljoprivredni proizvođači da u što kraćem roku kompletiraju svoju dokumentaciju u resornom Ministarstvu da bi djelatnici koji rade na obradi, isto mogli obraditi i proslijediti prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u daljnju proceduru, izvijestila je Manda Oršolić, pomoćnica ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti