Više

  Obavijest o odgodi razgovora sa kandidatima sa Liste uspješnih kandidata

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Broj: 03-34-193-6/16
  Odžak, 08.04.2016. godine

   

   

  Predmet:  Obavijest o odgodi razgovora sa kandidatima sa Liste uspješnih kandidata;

   

   

  Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske obavještava sve kandidate sa Liste uspješnih kandidata da razgovor zakazan dana 11.04.2016. (ponedjeljak) u 11,00 sati, u Obavijesti za kandidate sa Liste uspješnih kandidata, broj: 03-34-193-5/16 od 06.04.2016. godine,  se odgađa zbog spriječenosti ministrice.

   

  Prema novom rasporedu, razgovor sa kandidatima sa Liste uspješnih kandidata će se  obaviti dana 15.04.2016. godine (petak) u 11,00 sati, u zgradi Vlade Županije Posavske, u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Posavske, Glavni trg bb, Odžak.

   

   

   

   

   

                                                                                                  MINISTRICA
  _____________________
  Ana Andrić, dipl. pravnik

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti