Obavijest o izdvajanju sredstava za jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim obiteljima

Najčitanije

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske izdvojilo je sredstva za socijalno ugrožene obitelji u vidu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 200,00 KM za nabavu ogrjevnog drveta.
Sredstva će biti isplaćena iz Proračuna Županije Posavske s pozicije Grant za socijalne potrebe korisnicima pomoći za uzdržavanje (stalne novčane pomoći), a prema posljednjim evidencijama Centara za socijalni rad.
Ovim vidom pomoći obuhvaćeno je 310 obitelji na području Županije Posavske, a ukupan iznos sredstava za ove namjene je 62.000,00 KM, te će isti biti isplaćen putem pošte na adrese korisnika.

M I N I S T A R
Damir Živković, mag.oec

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti