Više

  Obavijest o izdvajanju sredstava za jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim obiteljima

  Najčitanije

  Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske izdvojilo je sredstva za socijalno ugrožene obitelji u vidu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 200,00 KM za nabavu ogrjevnog drveta.
  Sredstva će biti isplaćena iz Proračuna Županije Posavske s pozicije Grant za socijalne potrebe korisnicima pomoći za uzdržavanje (stalne novčane pomoći), a prema posljednjim evidencijama Centara za socijalni rad.
  Ovim vidom pomoći obuhvaćeno je 310 obitelji na području Županije Posavske, a ukupan iznos sredstava za ove namjene je 62.000,00 KM, te će isti biti isplaćen putem pošte na adrese korisnika.

  M I N I S T A R
  Damir Živković, mag.oec

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti